Achter de schandalen: het kapitalisme

Waalse mandatarissen nemen beurtelings ontslag na het Publifin-schandaal dat elke dag nieuwe aanstotelijke aspecten laat zien. En de regerings- en partijleiders drukken hun verontwaardiging luidkeels uit in de stijl van Hollywood-acteurs… naarmate het onmogelijk wordt de wanpraktijken te verbergen die ze jaren hebben toegelaten.

Dat er overheidsbestuurders met duizenden of tienduizenden euro betaald worden om niets te doen is inderdaad choquerend. Vooral omdat diezelfde politieke partijen de bezuinigingspolitiek organiseren voor de werkende mensen. Om deze overvloed aan betaalde mandaten te creëren bij Publifin hebben ze blijkbaar hun zorg voor besparingen op een totaal andere manier toegepast dan als het over de noden van de bevolking gaat. Ze bedienen zich in de overheidskas terwijl ze de werkloosheidsuitkeringen schrappen voor vrouwen met kinderen. En wat de werklast van deze “bestuurders” betreft, waren de eisen blijkbaar niet even groot als voor de werkers aan wie ze steeds meer productiviteit eisen, zowel in de privé als in de overheidssectoren.

Zo proberen de Di Rupos en de Magnettes van de PS, de Lutgens van de CDH de schade voor hun imago te beperken door te zweren dat het gaat veranderen, dat er strenge maatregelen zullen genomen worden, “revolutionaire” maatregelen zelfs…

Overtuigen kan niet, ze geven dus dubbel zoveel praatjes. Want over de zaak zelf hebben ze niemand niets te verwijten. Dit stoort hen helemaal niet om een intercommunale te veranderen in een financiële holding die winsten haalt uit de hoge prijzen van de energie die aan de bevolking opgelegd worden en uit de uitbuiting van haar loontrekkenden.

Di Rupo zelf heeft zijn politieke carrière gemaakt dankzij de privatisering van de Sabena, van het ASLK dat Fortis is geworden, van de PTT nu BPost en Proximus. Het verschil zou zitten in het feit dat deze privatiseringen volgens de regels gebeurd zijn. Maar de privé aandeelhouders hebben zich kunnen verrijken door de overheidskassen te plunderen, niet tegen enkele tienduizenden euro maar wel tegen miljarden. En dit is even duister.

Hoeveel miljarden euro zijn nu in rook vergaan met het faillissement van Fortis of van de Sabena? Dat weet men niet, want de bedrijven worden door het zakengeheim beschermd. De kiezers, de werkers, de meerderheid van de bevolking worden niet verwacht te weten wat er binnen gebeurt, waar de rijkdom die de werkers gemaakt hebben ernaartoe gaat.

Dit is de “regel” in deze maatschappij: een handvol rijken verrijkt zich op de rug van de meerderheid en geniet hiervoor van het recht op zakengeheim dat door de wet gegarandeerd is.

Een regel die angstvallig wordt nageleefd door alle partijen die zich in de regering aflossen. Want geen enkele ziet verder dan de kapitalistische maatschappij… en eventueel de voordelen die hij ervan kan trekken. Door voor dit onrechtvaardige maatschappelijke orde te werken, steunen en beschermen de politici de grote burgerij. Waarom zouden ze dan niet aan de bevolking liegen om zichzelf te verrijken terwijl de kapitalisten zich in een veel hogere mate verrijken? Deze lakeien van de patroons belonen zich met het drinkgeld dat de kapitalisten hen achterlaat.

Zulke praktijken zijn meer choquerend als ze van de PS komen omdat die zich voordoet als de vertegenwoordiger van de werkers en van de “kleine mensen”. Maar de PS heeft er de monopolie niet van, zoals de zaak Fillon het toont, hij die kandidaat voor de rechtse partij in Frankrijk is en die zijn echtgenote een fictieve baan zou hebben gegeven die enkele miljoen euro per maand zou bedragen.

En als de MR, die vandaag in de oppositie in Wallonië zit, zo luid roept tegen de mandatarissen van de PS, is het misschien om te doen vergeten dat hun eigen hooggeplaatste leden wetten op maat hebben geschreven voor een wapenhandelaar uit Kazachstan, in ruil voor verleende diensten in de verkoop van Franse wapens en zeer verleidelijke opportuniteiten voor Tractebel tijdens de privatiseringen in de industrie van het land.

Neen, zolang de kapitalistische klasse de hele maatschappij overheerst, zijn de zaken van verduistering niet gedaan. Een minderheid rijke lui die zich mateloos verrijkt door de meerderheid uit te buiten, heeft geheim en leugens nodig. En die heeft oneerlijke en gewetenloze politici nodig om de bevolking te doen betalen.

Ons doen geloven dat het voldoet om corrupte politici te vervangen met andere politici is ons gewoon voor het lapje houden. Voor een eerlijke werking van de overheidszaken moet men de regels van de maatschappij veranderen. En hiervoor zou men eerst het zakengeheim moeten opheffen en de grote bazen verplichten zich te verantwoorden!