Abonnement

Normaal jaarabo : 8,50 € voor 10 nummers (1 jaar)

Steunabo : 15 € voor 10 nummers (1jaar)

Je kunt je op De Stem van de Arbeiders abonneren bij onze kameraden via de link naar contact

Of per zending van uw gegevens en van de som van het gekozen abo naar BP 62 5100 Jambes.