Verkiezingen 2024

Welkom ! Wij zijn Arbeidersstrijd, revolutionaire internationalistische communisten. Bij de federale verkiezingen in juni 2024 stellen wij twee lijsten voor om de belangen van de arbeidersklasse te laten horen.

Wij zijn geen beroepspolitici. We zeggen niet dat alles beter wordt als je op ons stemt. We doen geen valse verkiezingsbeloften. Want dit oneerlijke en uitbuitende systeem moet omvergeworpen worden! Het zal niet beter worden, zelfs niet met een regeringswisseling.

Om de lijsten voor de verkiezingen te presenteren, moeten er 500 handtekeningen worden verzameld van kiezers in elk kiesdistrict. Ondertekenen voor de lijsten betekent niet dat je het eens bent met al onze ideeën. Het betekent zeggen « ja, deze lijst heeft het recht om zich kandidaat te stellen ». Het kan om democratische redenen zijn, of gewoon om een arbeiderslijst te steunen te midden van alle beroepspolitici en hun valse beloften.

In België hebben veel arbeiders geen stemrecht. Ja, als gastarbeider heb je het recht om uitgebuit te worden en belastingen te betalen, maar niet om te stemmen. Zelfs vandaag nog is de arbeidswereld ondervertegenwoordigd bij verkiezingen. Dit draagt bij aan de vele manieren waarop we verdeeld zijn. Daarom nodigen we iedereen die dat wil uit om zich in te schrijven op onze lijsten. Je mag dan wel uitgesloten zijn van de verkiezingen, maar iedereen heeft een plaats in de strijd van de arbeidersklasse!