Het patronaat wordt niet verkozen, maar hij heeft een politiek

Het hoofd van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Pieter Timmermans, wil zijn
programma nu al opleggen, ongeacht de toekomstige regering.
Het VBO roept op om de automatische loonindexering in juni aan te pakken, ongeacht de uitslag van de
verkiezingen, en snel! Want « we zullen geen tijd hebben om maandenlang te discussiëren over wie met
wie gaat regeren, of over de vraag of er structurele hervormingen nodig zijn. We moeten handelen vanaf
10 juni… niet 2025, maar 2024!”.
Voor de bazen maakt het niet uit of de regering blauw, groen, oranje of rood is, zolang ze maar het
vertrouwen van de werkers behoudt en voorkomt dat grote strijden zoals die van 1960-61 zich
ontwikkelen en nog verder gaan!