Het kapitalisme brengt maar oorlog, het moet omvergeworpen worden !

In hun nieuwjaarstoespraken verwijzen de Staatshoofden steeds meer naar oorlog. In een lang interview
voor de Franstalige krant Le Soir sprak de Belgische premier Alexander De Croo over de « actieve
Russische vijand » en « rivaal » China, en riep hij op tot een « gespierder » Europa. Hij treedt in de
voetsporen van de Belgische legerleider Michel Hofman, die aan een ware propagandatour is begonnen,
met video’s en herhaalde optredens in de media, om uit te leggen dat « we ons moeten voorbereiden op
een oorlog met Rusland binnen 5 tot 8 jaar ».
In een interview sprak de Duitse bondskanselier over de mogelijkheid om te moeten « reageren op een
intensivering van de oorlog door Rusland », en de Franse president Macron wil dat scholen worden
gebruikt voor « civiele herbewapening », die een aanvulling moet zijn op de « economische
herbewapening ». Ja, het zijn inderdaad onze kinderen, die morgen oud genoeg zullen zijn om
opgeroepen te worden voor militaire dienst, die door de leiders van de kapitalistische wereld worden
voorbereid op opoffering!
En waarvoor? Zogenaamd voor « vrede », voor « democratie », om « onze landen » te verdedigen tegen « onze
vijanden ». Maar dat is niet waar! Wie voerde er oorlog om China te koloniseren tot het midden van de
20e eeuw, om het Midden-Oosten en Zuid-Amerika te koloniseren, en koloniseert Afrika vandaag de dag
nog steeds, zij het op andere manieren? Het waren de Britse, Nederlandse, Franse, Belgische en
Amerikaanse banken en grote bedrijven die zich als aasgieren op elk continent begaven! Daarom zijn de

kapitalistische landen van het Westen, inclusief België, rijk en zijn de meeste landen in het Midden-
Oosten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika arm, soms zelfs heel arm.

En vandaag zetten de kapitalistische roofdieren hun economische oorlog voort om de wereldmarkten
over te nemen, voor controle over gas, olie, mineralen en zeldzame aardmetalen, ook door oorlog zelf.
Oorlog is al een realiteit voor miljoenen mensen, zowel dichtbij als ver weg.
Het Israëlische leger, het bruggenhoofd van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten, blijft de
bevolking van Gaza bombarderen. In een gebied dat iets meer dan twee keer zo groot is als het
Brusselse Gewest, zijn meer dan 22.000 mensen gedood, tienduizenden gewond en vermist, waarvan
70% vrouwen en kinderen zijn. Westerse politici bewijzen lippendienst voor de Israëlische regering, maar
weigerden actie te ondernemen tegen haar en stemden ermee in om haar de wapens te leveren die ze
nodig heeft om de slachting voort te zetten.
In Oekraïne worden aan beide kanten jonge mensen neergemaaid in gruwelijke offensieven, terwijl de
bevolking, voornamelijk Oekraïners en Russen, wordt gebombardeerd. Wie levert de granaten en
raketten die soldaten, gebouwen en scholen verpletteren? Niet alleen Rusland, Iran en Noord-Korea!
Veel ervan worden geleverd door Westerse wapenbedrijven die hun geld verdienen aan oorlog!
Duizenden vluchtelingen die vluchten voor hongersnood en oorlog in Afrika en het Midden-Oosten
verdrinken in de Middellandse Zee. Regeringen verbieden of beperken hun redding door humanitaire
boten, terwijl de NAVO armada’s van oorlogsschepen stuurt om vrachtschepen in de Rode Zee te
beschermen of om te patrouilleren voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika, waar nieuwe olievelden
zijn ontdekt.
Nee, er is geen tekort aan middelen om de honger in de wereld uit te roeien en alle volkeren van water
en elektriciteit te voorzien! Maar de Westerse kapitalistische landen blijven de modernste technologieën
en enorme hulpbronnen gebruiken om hun overheersing en plundering van andere volkeren op te
leggen. Dit zijn de echte oorzaken van oorlog!
Naast het voorbereiden van de oorlog in het buitenland, voeren de bazen en de regeringen in hun dienst
een meedogenloze sociale oorlog tegen de werkers thuis. Het « Migratiepact », dat in Frankrijk is
aangenomen met de stemmen van het extreemrechtse Rassemblement National, is een gelegenheid om
de rechten van buitenlandse werkers, zonder wie de economie niet zou kunnen functioneren, in te
perken. Deze aanvallen gaan gepaard met demagogie tegen werklozen en zieken, die worden
voorgesteld als « uitkeringstrekkers », terwijl het het grootkapitaal is dat altijd kan rekenen op miljarden aan
overheidsgeld, zelfs als het mensen ontslaat! En als werkers staken tegen ontslag, zoals bij Delhaize, of

tegen een onhoudbare werkdruk, zoals bij Lidl, dan schiet de Staat de bazen te hulp, met zijn
rechtbanken en politie! Terwijl de beurzen champagne laten knallen, kan een steeds groter deel van de
werkende klasse zich geen huisvesting, verwarming, gezondheidszorg of fatsoenlijke voeding voor hun
gezin veroorloven!
Want het is het winstbejag, de rivaliteit tussen kapitalisten om zich de door de arbeiders gecreëerde
rijkdom toe te eigenen, die de oorzaak is van de daling van de levensstandaard, de aanvallen op alle
werkers, de haat die tegen de arbeidersklasse wordt gedistilleerd in de vorm van racisme en sociale
minachting.
Tegenover de oorlogsdreiging, het gif van het nationalisme en de toenemende armoede moeten we de
jongere generaties werkers het perspectief van de fundamentele strijd voorhouden: de omverwerping
van het kapitalisme en de vervanging ervan door een communistische samenwerking tussen de volkeren
van de hele wereld!