Maand: oktober 2018

Ze verbruiken miljoenen

De overeenstemming tussen de SOGEPA (een Waalse overheidsfonds bestemd voor privé investeringen) en de Chinese bouwer Thunder Power voor het maken van een elektrisch voertuig op de oude vestiging van Caterpillar is net ondertekend. Ze hopen 4 000 banen te maken… one day, misschien, als alles goed draait. Deze vage hoop heeft nochtans de Waalse…

Roei, roei, roei de boot…

Engie Electrabel overweegt drijvende elektriciteitscentrales te huren om deze winter de bevoorrading van de havens van Vlaanderen te garanderen. Deze drijvende centrales worden gewoonlijk gebruikt in dringende gevallen in arme landen. Het zou de eerste keer zijn dat ze in Europa worden gebruikt. Tja, 6 maanden zouden nodig zijn om deze drijvende centrales, die tegenwoordig…

Orban werpt het masker af

De Hongaarse regering van Victor Orban heeft net een wet goedgekeurd die daklozen verbiedt om op straat te slapen. De politie zal hun noodonderkomens mogen vernielen, hun enkele goederen in beslag nemen en hen naar de gevangenis te sturen. Orban maakt deel uit deze extreem-rechtse demagogen die willen doen geloven dat hard optreden tegen de…

Zelfs de politie

Bijna 1 500 politieagenten hadden een doktersattest afgegeven voor de Europese top. Een manier van staken, in het bijzonder om de werkoverlast aan te klagen. Wanneer zal men allemaal samen staken, politieagenten inbegrepen?

Op de vulkaan…

De Chinese beurs daalt. De beurzen van Sjanghai en Shenzen hebben sinds januari 36% verloren, wat zulke 3 000 miljard dollars betekent die in rook zijn opgegaan. Zoals iedere keer met een daling verkopen de kleine aandeelhouders, wat dan de daling nog versterkt. En de daling wordt nog verergerd door het wantrouwen van de financiële…

De splinter en de balk

De paus is opnieuw opgetreden tegen abortusrecht, en dus tegen de vrouwen. Voor hem zou abortus krijgen “beroep doen op huurmoordenaar”, en hij vaart tegen de vruchtafdrijving uit. Hijzelf en zijn bisschoppen zouden beter tegen de pedofiele priesters te preken.

Armoede: cijfers die een veroordeling waard zijn

Volgens de WereldBank leven 3,4 miljard mensen, bijna de helft van de wereldbevolking, met minder dan 5 euro per dag. Maar de WereldBank zwijgt in alle talen over de rijkdom van de burgerij die een mateloze stijging kent. Concentratie van de rijkdom aan de ene kant, verpaupering van de grote meerderheid aan de andere kant,…