Maand: februari 2018

Hun winsten of onze lonen?

De groep Volkswagen heeft een eerst overzicht uitgegeven van zijn resultaten voor 2017. De groep heeft een netto winst van 11,7 miljard euro gemaakt, meer dan het dubbele van vorig jaar en ook meer dan in 2014, het laatste recordjaar. Elke van de 630.000 loontrekkende van de groep in de wereld heeft de aandeelhouders netto18.500…

Verenigde Staten: de jongeren tegen de wapens

Na de schietpartij in een school van Parkland (Florida) die 17 doden gemaakt heeft, mobiliseren jongeren, vaak minderjarigen, zich in enkele Staten tegen de wetgeving van vrije verkoop en wapenbezit. Deze keer gaan de reacties verder van de traditionele altaar met kaarsjes: ze spreken de politieke verantwoordelijken aan, zoals Trump, die de wapenhandelaars steunen. Ze…

Bij de armen nemen om aan de rijken te geven

In 2017 heeft de Sociale zekerheid werkloosheidsuitkeringen betaald voor een totaal van 5,5 miljard euro. In 2013 was dat nog 7,1 miljard. Een besparing van 1,6 miljard dus. De regering paradeert met deze cijfers, en beweert dat het aantal werklozen gedaald is. Maar dit is vooral het aantal werklozen die recht hebben op een uitkering…

Niet om de Guineeërs te helpen

Theo Francken is op bezoek in Guinee geweest. Dit is één van de armste landen ter wereld, waar infrastructuur afwezig is en waar de grote meerderheid van de bevolking in ontbering leeft. Guinee is nochtans rijk in diamanten en eerste exporteur in bauxiet (aluminium) ter wereld. Maar dit verrijkt de Guineeërs niet, alleen de grote…

De ontwikkeling van de politie helpen!

En welke soort ontwikkelingshulp stelt Theo Francken voor aan Guinee die aan ziekenhuizen, wegen, alles ontbreekt? Hij is er om de politie te helpen. Inderdaad was hij gekomen met mensen uit de luchthavenpolitie die aan hun Guinese collega’s uitlegden hoe valse paspoorten te herkennen. Dit is inderdaad het enige wat het kapitalisme nog steeds ontwikkelt:…

Vrij verkeer en vrije vestiging voor iedereen!

Op zondag 25 februari in Brussel hebben bijna 10.000 betogers uit het hele land het repressieve beleid van de regering tegenover de migranten aangeklaagd. Pubers gedwongen in de winterkou buiten te slapen, die door de politie gepest en mishandeld worden. De politie die midden in een cultureel evenement tussenkomt om de kunstenaar en andere mensen…

Test op maat 1:1

In 2013 hebben grote autobouwers een studie besteld over gevolgen van uitlaatgassen van dieselmotors. Ze hebben apen aan verschillende concentraties stikstofdioxide blootgesteld. In een andere studie, minder gewelddadig deze keer, werd er getest op mensen. De autobouwers maken zich ongerust over de gevolgen van hun motoren op de gezondheid? Dat is nogal onwaarschijnlijk. Het ging…

Nepakkoord

Intussen hebben de IG Metall en het patronaat van de staalsector een akkoord gevonden. Het recht om tijdelijk naar de 28 uren over te gaan is aanvaard, maar met loonverlies. Ook behoudt het patronaat het recht om bepaalde categorieën werkers 40 uren en meer per week te laten werken! De mobilisatie van de arbeiders verdient…