Maand: juni 2016

Niet akkoord over de hele lijn

In plaats van één kredietdag minder voor elke 18 afwezigheidsdag, hoe dan ook de reden ervan, zal het één kredietdag minder voor elke 28 ziektedag voor de spoormannen zijn, samen met 2 verlofdagen minder. De syndicale leidingen verheugen zich erover de directie van de NMBS te hebben verplicht om aan de tafel te komen zitten,…

Frankrijk: de strijd gaat door

Hollande en Valls hebben tevergeefs op de noodtoestand gerekend, op de EK, de beledigingen en de grove chantage over de solidariteit met de slachtoffers van de overstromingen: op 14 juni zijn de betogers in groten getale samengekomen in Parijs en in het hele land om tegen de “arbeidswet” te protesteren, terwijl de stakingen doorgingen en…

Lampiris: Het fabel van het groene kapitalisme

Opgericht in 2003 na de liberalisering van de energiemarkt profileerde Lampiris zich als “100% Belgisch, groen en minder duur”. Zo had die de financiële steun van het Waalse gewest gekregen dat tegen 33% aandeelhouder is. Lampiris produceerde zeer weinig energie en verkocht dezelfde elektriciteit als de andere maar “100% groen” dankzij de groene certificaten die…

Om een robot woedend te maken

Het AZ Damiaan in Oostende en een ziekenhuis in Luik hebben een nieuwe mensachtige robot gekocht om de bezoekers die aankomen rond te leiden en in te lichten. Deze ziekenhuizen gebruiken al robotten die er bijvoorbeeld toe dienen turnlessen te geven of kinderen te begeleiden tot aan de operatieafdeling. Iedereen weet dat menselijke contacten belangrijk…

Westerse troepen moeten buiten Irak en Syrië

Vanaf deze zomer zullen er Belgische F-16 opnieuw steden die onder controle van Daech in Irak en Syrië bombarderen, als steun aan de Sjiitische en Koerdische milities. Maar de ngo’s klagen terecht de gewelddaden tegen de burgers aan die door deze milities worden gepleegd en het feit dat niets is voorzien om de burgers in…

“Allemaal samen in hetzelfde schuitje” Ja, inderdaad!

Na die van Aviapartners zijn het de bagageafhandelaars van Swissport die op vrijdag 17 het werk hebben neergelegd om tegen de werklast te protesteren. De directie en de vakbonden hebben een akkoord gevonden door 50 tijdelijke contracten te verlengen en 50 studenten aan te werven. Anders gezegd: niets is opgelost. Van de luchtverkeerleiders tot de…

De strijd ligt voor ons!

Vorige zaterdag was de titel de Franstalige krant Le Soir dat er toch geen sociaal vuur was geweest. De burgerij moet er zich niet te snel over verheugen! Als er een mislukking is geweest, komt die van de kant van de bureaucratische leidingen van de vakbonden die één dag tot de staking “tot de finish”…

Tous ensemble!

Op dinsdag 31 mei heeft de betoging van de openbare diensten in Brussel die door de ACV georganiseerd was, 7500 deelnemers samengebracht die uit alle openbare sectoren en in het bijzonder uit Vlaanderen kwamen. En dit ondanks het feit dat de ACOD liever lokale betogingen had georganiseerd, ook talrijk in Gent, Luik, … De regering,…

Besparingen van de Vlaamse regering ten koste van de kinderen

De Vlaamse regering heeft net de hervorming van het kindergeld goedgekeurd die sinds kort door de gewesten worden beheerd. De kinderen die vanaf 2019 geboren zijn zullen allemaal hetzelfde bedrag krijgen: 160 €. Zij die één kind hebben zullen meer krijgen; zij die twee kinderen hebben zullen wat minder krijgen en zij die drie en…