Maand: april 2016

Een beleid tegen de arbeidersklasse

“We leven allemaal boven onze stand“, “iedereen moet zich inspannen” heeft Kris Peeters, minister van Werk gezegd om de maatregelen te rechtvaardigen, die gedurende de begrotingscontrole werden getroffen. Zeker klopt het niet en niet iedereen wordt offers opgelegd. De lange duur zieken zullen strenger worden gecontroleerd om de gezondheidszorg kosten te verminderen maar de patroons…

Aan welke kant staan ze?

Op zondag 27 maart hebben meerdere honderden aan neonazistische groepen verbonden hooligans kunnen op het Beursplein kunnen betogen, terwijl de “mars tegen de angst” door de Minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Brussel werd afgelast. De politie heeft ze niet tegengehouden, ze hebben op de trein mogen stappen om de Beurs te bereiken…

Er is geld, in de kluizen van het patronaat!

18,3 miljard euro. Het is de netto winst van de 85 Belgische aan de beurs genoteerde ondernemingen in 2015. Een verhoging van 32,7% in vergelijking met 2014. De helft van de ondernemingen verhogen de dividenden die aan de aandeelhouders worden gestort. Tegelijkertijd zijn de lonen al 4 jaar bevroren, de lonen werden niet geïndexeerd en…

Frankrijk: de beweging tegen de wet-El Khomri gaat door

Op 31 maart, in alle Franse steden, werden de betogingen talrijker dan op 9 maart. Honderdduizenden werknemers, leerlingen en studenten hebben samen betoogd tegen de wet-El Khomri van de regering Hollande die de afschaffing betekent van de enkele rechten die de werknemers nog wat beschermen tegen de uitbuiting en de ontslagen. Die nieuwe wet tegen…

Wanneer de wreedheid van de kapitalistische oorlogen ons inhaalt

De walgelijke aanslagen van 22 maart in Brussels kunnen ons maar ergeren. Men kan maar de gewonden en degenen die iemand hebben verloren terzijde staan. Degenen die deze aanslagen hebben gepleegd, die door IS werden opgeëist, zijn vijanden van alle werknemers. Hun geweld, hier als in Syrië en Irak, heeft als doel hun reactionaire wetten…