Maand: oktober 2013

De eisen van de arbeidersklasse moeten op straat gebracht worden!

Woensdag 23 oktober hebben 4000 politiemannen in Brussel betoogd om « meer respect » te vragen en meer repressiemaatregelen tegen « onbeleefd ge-drag » tegenover zich. Veel politiemannen leven in-derdaad moeilijk met de rol die de overheid hen doet spelen, tegen de criminaliteit die met de crisis groter wordt, tegen de werkers die zich tegen…

Jobs en lonen eerst!

De «loonkostenhandicap», hoeveel keer hebben ze dat woord herhaald. Want voor het moment pro-beert het patronaat een nieuwe wet op te leggen die als doel heeft in de komende jaren de lonen te ver-minderen. En iedereen zit nu bezig om deze be-roemde «handicap» te becijferen. Het Planbureau schat die rond 5,1%; de patronale organisaties rond…

Duitsland: er is geen mirakel, wel een klassenoorlog!

Angela Merkel heeft de parlementsverkiezingen zonder enige moeite gewonnen. Terwijl de crisis de meerderheden in heel Europa heeft omgezet, blijkt de herverkiezing van Merkel voor een derde mandaat een uitzondering. Een uitzondering die ons wordt uitgelegd door het zogenoemd Duitse economische mirakel. Duitsland zou de crisis «zonder problemen » doorgemaakt heb-ben, zeggen de enen; wanneer…