Het geld voor de gezondheidszorg wordt omgeleid in cadeaus aan de grote bedrijven

De regering heeft besloten om enorm te bezuinigen op het gezondheidszorgbudget: in totaal 725 miljoen minder!

Deze beslissing komt op een moment dat er overal een tekort is aan collega’s in ziekenhuizen, bejaardentehuizen en thuiszorg; dat er een tekort is aan verpleegkundigen en artsen en dat veel zorgpersoneel kampt met een burn-out of ziekte.

Deze bezuinigingen zullen deze problemen verergeren en de kwaliteit van de zorg en de opvolging van patiënten verder verslechteren. Ze zullen de wachtrijen op spoedafdelingen verlengen en de wachttijd voor een bezoek aan een specialist doen toenemen. “We gaan patiënten sorteren, net als tijdens Covid,” zeggen sommige hulpverleners.

Dit bezuinigingsbeleid in de gezondheidszorg begon in de jaren 70: na de oliecrisis werden de economische crisis en de stijgende werkloosheid gebruikt als voorwendsel om steeds grotere geschenken aan kapitalisten te geven, die werden gecompenseerd door bezuinigingen op de sociale zekerheid. Sindsdien hebben alle regeringspartijen deze antisociale politiek doorgevoerd.