Mois : février 2023

Vlaamse en Waalse werkers, één strijd

Politici van alle partijen wedijveren met grote verklaringen, de ene nog valser,demagogischer en beledigender dan de andere, over de zogenaamde verschillen tussenVlaamse en Waalse arbeiders!Ze bereiden zich allemaal op hun eigen manier voor op de verkiezingscampagne van 2024.Ze willen verdelen en doen vergeten wat hun beleid is geweest: het dienen van dekapitalisten in alle talen.De…

Zij die sterven en zij die profiteren

TotalEnergies heeft voor 2022 een recordresultaat aangekondigd: 19,5 miljard euro, eenstijging van 28%. Dit resultaat zou met name voortkomen uit de verkoop van LNG (vloeibaaraardgas), waarnaar veel vraag is na de Russische gasboycot.In een oorlog zijn er zij die sterven en zij die profiteren.

Een vuile obsessie

De plotselinge obsessie van sommige chefs voor vodden, die collega’s van demontageafdeling sturen om de trappenhuizen schoon te maken, kan worden verklaard doorhet plan van de directie om de schoonmaakploeg in te krimpen.Dus wat wordt aangezien als een obsessie voor reinheid is gewoon de ordinaire obsessievoor winst? Het goede nieuws is dat het kan worden…

Neen!

Eigenlijk, nee, dit is geen grap. De directie wil de nachtelijke schoonmaakploeg inkrimpen.Niemand droomt ervan om ‘s nachts een fabriek schoon te maken. Als collega’s het doen, isdat om dezelfde redenen als de rest van ons: ze hebben een loon nodig. Dus is er geensprake van dat de directie geld bespaart over de ruggen van…

Een grap?

De directie experimenteert met het overdag schoonmaken. Het resultaat: midden in de heenen terug van de stills was er een machine extra die in de weg stond en de vloer gladmaakte.Ideaal voor een sensationele attractie aan de foor. Heeft ze een consultant uit dekermiswereld aangenomen?

Veiligheid … blabla … zonder remmen

De directie wil ons « verantwoordelijk maken” voor onze veiligheid. Alsof we onze vingerszouden opofferen of een collega zouden overrijden voor de lol? Laat ze beginnen metgoede stills en karretjes te verschaffen. Ze zijn zo versleten dat alles trilt en loskomt. Zelfsde remmen werken nog lang niet op 100%.

Te gemakkelijk

De collega’s in de logistiek moesten een papier ondertekenen waarin zij zich ertoeverplichtten altijd de rijrichting te respecteren en geen verboden richting meer te nemen.Behalve dat met het huidige tempo, veel rondes onmogelijk zijn om te voltooien zonder eenverboden richting te nemen.Dit is een manier voor de directie om haar verantwoordelijkheid af te schuiven op…

Veiligheid… blabla

Overal duiken tabellen op met statistieken en grafieken over ongevallen en veiligheid… Dedirectie wil de goede huisvader spelen die om onze gezondheid geeft?Leuk geprobeerd, maar we lopen te hard om alles goed te kunnen lezen…

Desorganisatie? We moeten er niet voor betalen

Het is niet aan ons om te lopen en lonen te verliezen om de leveringsproblemen tecompenseren. Ze worden veroorzaakt door hun beslissingen om toeleveranciers uit tepersen in de logica van winst tegen elke prijs.Laat ze uit de geaccumuleerde winst nemen om alle lonen betalen!

Full option uitbuiting

Op dit moment draait de lijn op volle toeren. En bovendien zijn bijna alle auto’s nieuwe Q8full options, wat meer werk betekent op bepaalde posten. Maar aan het eind van de maandworden 4 dagen werkloosheid aangekondigd, met het bijbehorende loonverlies. Dit allesstapelt zich op voor een full opstand.