Mois : mai 2018

Er valt niets te onderhandelen

Nauwelijks één week na de betoging van 16 mei voor de pensioenen hebben de vakbonden van de publieke sector een voorakkoord getekend met de minister van pensioen, Daniel Bacquelaine, over de criteria om zware beroepen in de overheid te bepalen, wat dan in theorie sommige categorieën werkers in staat zal stellen vroeger op pensioen te…

De piloten van Brussels Airlines hebben gelijk!

De staking van piloten van Brussels Airlines van 14 en 16 mei is zeer goed opgevolgd, en heeft de maatschappij verplicht om honderden vluchten af te zeggen. De piloten herinneren eraan dat de directie, boven het loonverlies van 30% na het faillissement van de Sabena, een nieuw loonverlies van 10% in 2012 heeft opgelegd, terwijl…

Overwerk bij de adviserende geneesheren

De mutualiteiten klagen de stijging aan van de administratieve taken en van de controles die aan de adviserende geneesheren worden opgelegd. In plaats van de zieken te helpen een baan te vinden die met hun toestand overeenstemt, hebben de adviserende geneesheren een steeds meer repressieve rol en worden ze geconfronteerd met patiënten in zo onzekere…

Hij heeft het warm water niet uitgevonden

De nieuwe leider van de Nasa, het Amerikaanse ruimtevaart agentschap, heeft net de gegrondheid erkend van de wetenschappelijke studies over de klimaatopwarming. Tot nu toe verklaarde deze oude kamerlid, die door Trump is benoemd en geen wetenschapper is, dat de opwarming van het klimaat 10 jaar geleden gestopt was! Nu heeft hij de wetenschappers gerustgesteld…

Vrij verkeer en vrije vestiging voor iedereen!

Mawda, een tweejarige peuter, is door een politiekogel gedood, hier in België. Terwijl ze te sterven lag en het parket voor alle TV-zenders aan het liegen was over de rol van de politiemannen in dit drama, werden haar ouders verbaal aangevallen en in een cel opgesloten. Ze worden als « illegaal » beschouwd. Dit is niet alleen…

ING: het geld van de ontslagen

Na 3158 banen te hebben geschrapt en 600 agentschappen in 2016 gesloten te hebben heeft de Belgische vertakking van ING opnieuw dividenden aan de aandeelhouders gegeven: 720 miljoen €, wat 98% van zijn netto winst is. En volgens een woordvoerder van de bank is dat maar een « aanpassing » voor 2016, gezien de storting van een…

Harde landing voor de directie van Brussels Airlines

De directie van Brussels Airlines had in 2012 de piloten een loonstop opgelegd met de belofte een aanpassing in 2018 te doen. Maar ze heeft tijdens de onderhandelingen gehoopt de opslag te vermijden door een plan aan de piloten voor te stellen: kiezen tussen verlofdagen, en tablet of een elektrische fiets… 400 piloten op 535…

Minister Schyns volgt de uitbuiters

Tegenover het tekort aan leerkrachten staat minister van onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, Marie-Martine Schyns, vol ideeën… zoals bij voorbeeld leerkrachten die op brugpensioen zijn vertrokken « vrijwillig » terug te roepen. Of een pool verplaatsbare leerkrachten te vormen die gestuurd zouden kunnen worden waar ze nodig zijn. Een idee dat de minister bij Lidl zou hebben…

Een systeem dat op de rand van ontploffing zit

Sinds maart 2015 heeft de Europese Centrale Bank 2 550 miljard € bestemd om aan privé banken schuldtitels over te nemen die ze weg wilden zien, maar ook om aan grote bedrijven obligaties op hun schuld over te nemen om hen ertoe aan te zetten te investeren. Regelmatig waarschuwen de leiders van de ECB dat…