De piloten van Brussels Airlines hebben gelijk!

De staking van piloten van Brussels Airlines van 14 en 16 mei is zeer goed opgevolgd, en heeft de maatschappij verplicht om honderden vluchten af te zeggen. De piloten herinneren eraan dat de directie, boven het loonverlies van 30% na het faillissement van de Sabena, een nieuw loonverlies van 10% in 2012 heeft opgelegd, terwijl het werktempo bijna verdubbeld is sinds de oprichting van de maatschappij.  De directie, die zich ertoe had verplicht het loonverlies in 2018 in te halen, spot met de piloten als ze hen 3% opslag dit jaar en 3% in 2019 voorstelt.  Met 2,4 miljard netto winst in 2017 zou de Lufthansa groep, waartoe Brussels Airlines behoort, nochtans de middelen hebben om de piloten en andere groepen personeel loonsverhogingen te geven, aangezien elke van de 130 000 loontrekkenden hem netto €18 000 in het jaar heeft opgebracht.