Mois : décembre 2014

En nu ?

Deze staking in het hele land is een groot succes geweest, ook al is het moeilijk om te tellen, gezien geen algemene vergadering is gehouden om voor de staking allemaal samen te stemmen. De syndicale leidingen hadden ook geen andere betoging georganiseerd die het mogelijk zou hebben gemaakt talrijk te zijn en een extra elan…

Ze spreken met elkaar. Zonder erover met ons te spreken.

Vertegenwoordigers van de vakbonden en van het patronaat zouden enkele keren ontmoet hebben. Om over wat te spreken, op basis van welk mandaat, over welke eisen? Mysterie. Van onderhandelingen die achter gesloten deuren gebeuren kan niets goeds komen voor de werkers. Vooraleer te onderhandelen zouden al de stakers al akkoord gaan over eisen, zouden ze…

Winst maakt geen baan

Timmermans, de patroon van de vereniging van de Belgische ondernemingen (VBO) is niet tevreden met de staking. “Staken heeft nooit banen geschapen”, zegt hij. En volgens hem moet men zich verheugen over de winsten van de bedrijven eerder dan ze willen belasten. Want wanneer de kapitalisten winst maken, creëren ze banen. Meneer leest de economische…

In het bodemloze put duiken

De schuld van de Belgische Staat bedraagt bijna 107% van de BBP, tegen 87% in 2007, voor de bankcrisis. In 7 jaar, ondanks “de belangrijkste besparingen sinds de 2de wereldoorlog” (dixit Di Rupo) is de schuld met meer dan 100 miljard gestegen. Dit geld is niet voor de pensioenen uitgegeven, noch voor de werkloosheidsuitkeringen, noch…

My Black-Out

140.000 huishoudens die klanten bij Lampiris zijn hebben vrijwillig aan een “afschakeltest” deelgenomen na een SMS te hebben ontvangen van hun leverancier: “Verlaag je elektriciteitsverbruik tussen 18uur en 19.30 uur. Bedankt voor je burgerlijk gebaar”. Tja, men moet toch erkennen dat de kapitalisten, hoewel ze niet in staat zijn elektriciteit te leveren aan een moderne…