Mois : mai 2014

Gekke record, gekke maatschappij

1.300.000.000.000 (duizend drie honderd miljard) is het bedrag dat grote bedrijven sinds het begin van de crisis hebben uitgegeven om anderen over te nemen. Een record. Deze geldhandelingen monden het vaakst uit in ontslagen, om dan nog meer winsten te maken waarvoor de kapitalisten geen andere nut hebben dan dat soort vernielende geldhandelingen. En de…

Dood voor de winst

Minstens 280 mijnwerkers zijn in een mijn in de streek van Soma, in Turkije, gestorven. Het ongeval is het directe gevolg van de privatiseringen en van de jacht op winst van de laatste jaren. De nieuwe eigenaar van Soma Holding die de mijn uitbaat is er trots op de kosten van de kool die aan…

De (winsten van) tabak brengt de gezondheid ernstige schade toe… en niet alleen voor de rokers

De tabak van onze sigaretten die door kinderen wordt geplukt, vergift hen met nicotine en bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt niet in India of Afrika, maar in de Verenigde Staten. Terwijl de wetten tegen de verslaving aan tabak zich in de V.S. Vermenigvuldigen, wordt het kinderarbeid zelfs niet verboden en zelfs hun dagelijkse werktijd wordt niet beperkt.…

Een barbaarse maatschappij

Volgens de Ngo “Free the slaves” zijn er vandaag tussen 21 en 30 miljoen mensen die tot slavernij worden gebracht. Nog volgens deze Ngo bedraagt de prijs van een mens gemiddeld 90 dollar. De mensheid is ver van uit de barbarij te zijn geraken. Hiervoor zal die het kapitalisme moeten overwinnen, deze tijdperk van onze…

Cijfers voor ministers

Na het schrappen van banen bij ArcelorMittal in Luik, bij Duferco en NMLK, bij Durobor, om alleen deze bedrijven te citeren, die algemeen bekend worden gesteund door de miljarden van het Waalse Gewest, had de minister van economie Marcourt (PS) bij de nadering van de verkiezingen dringend goed nieuws nodig. En zie hoe hij ons…

Verbod op ontslagen!

De directie van AGC Roux heeft de onderhandelingen gebroken over de voorstellen van de vakbonden die een industrieel plan hadden bedacht waar 60 van de 180 banen behouden werden. De patroons lachen de vakbonden uit die industriële plannen bedenken en rekeningen maken op de rendabiliteit van een fabriek in Wallonië eerder dan elders. Ze hebben…

De goeien en de slechten (I)

De PS, die al 15 jaar samen met de MR in de regering zit, heeft de hele 1-mei herhaald dat het al dan niet stemmen op de PS als gevolg zou hebben een regering à la Martens-Gol laten komen. Die regering had toen van 1981 tot 1987 talrijke indexsprongen opgelegd, samen met een zeker aantal…

De goeien en de slechten (II)

De PS had bedreigd met een regering N-VA-MR als de mensen niet op hen stemmen. De MR heeft geantwoord dat hij niet wil regeren met een N-VA die “de splitsing van het land wil”. Dat allemaal, men weet het, betekent niets wat de vorming betreft van de coalities na 25 mei. Maar dat de N-VA…

Op de kap van de werklozen

Juist op tijd voor de verkiezingscampagne heeft de regering een besluit van toe-passing formeel geacteerd dat uitzonderingen aan de hervorming van de werk-loosheid bepaalt, de hervorming die dus vanaf 2015 tienduizenden werklozen hun werkloosheidsuitkeringen ontneemt. Sommige categorieën van werklozen, zoals jongeren met een handicap, of, in sommige gevallen, vrouwen die deeltijds wer-ken, zullen niet vanaf…