Mois : février 2014

Geneesmiddelen : een schaarste die voor de winst georganiseerd wordt

De vereniging van de Belgische apothekers trekt aan de alarmbel over de schaarste van geneesmiddelen, waaronder sommigen levensnoodzakelijk zijn voor de patiënten. De grote farmagroepen beperken inderdaad hun productie door quota per land op te leggen, omdat hun winsten van het niveau van terugbetaling door de sociale zekerheid afhangt. Door winsthonger… of noodzakelijkerwijs komen er…

Besparen op de kleinsten

De sociale zekerheid overweegt de thuismonitoring om hartslag en ademhaling van baby’s te controleren, niet meer terug te betalen. Deze monitoring dient de slaap te controleren van baby’s voor wie men wiegendood vreest. De kinderartsen klagen deze besparingen aan, omdat ze een deel van de ouders ertoe zal dringen kostbare installaties te betalen, terwijl de…

ING : betere bank of betere winsten?

ING heeft net 300 ontslagen in Nederland en een honderdtal in België aangekondigd… samen met een winst van 3,26 miljard voor het jaar 2013. In totaal, sinds 2012, zal ING 4100 posten geschrapt hebben waaronder 1100 in België. 3,26 miljard, dat is het loon van 4100 mensen gedurende 20 jaar. “Better banking” zegt ING… en…

De generatie van de “werkcheque” worden?

Na de instapstage met 200 euro per maand stelt minister van werkgelegenheid, Monica De Coninck (SP.A) een systeem van « werkcheque » voor, naar het systeem van dienstcheques, voor de jongeren zonder diploma. Dit systeem zou de patroons in staat stellen jongeren zonder diploma aan te nemen tegen 10 € per uur. Wat de vraag…

Er is geen wonderbare vermenigvuldiging !

Wanneer het ABVV vaststelt dat 55 000 werklozen in 2015 uitgesloten zullen worden van de werkloosheidsuitkeringen, ontkent de RVA dit cijfer… en beweert die dat de uitsluiting « maar slechts » 27 500 mensen betreft. Maar waar zijn de banen waarbij deze tienduizenden werklozen kunnen solliciteren ? Home Market ? Makro ? Saint Gobain ?…

Niet genoeg plaatsen voor de daklozen

Ondanks de wet die voorziet dat de daklozen tijdens de winter gelogeerd kunnen worden, slapen veel daklozen op straat in Brussel want er zijn niet genoeg bedden ter beschikking. Zo moet de Samusocial tussen 100 en 200 mensen elke dag weigeren ondanks de koud. Om het tekort aan plaatsen te verhelpen heeft het Gewest beslist…

Arbeider? Bediende? De patroons stellen de eenheidsstatuut voor van …tijdelijke kracht

Sinds de introductie van de « eenheidsstatuut » die zogezegd het verschil moest verwijderen tussen bedienden en arbeiders, is het aantal aanwervingen met tijdelijke contracten significant gestegen. De patroons vervangen op deze manier de proefperiode van zes maanden die geschrapt werd voor de bedienden… en omzeilen de opzegtermijn van de arbeiders die wat langer was…