Maand: april 2015

Het grote gebarenspel van de N-VA

De N-VA verandert het V-teken dat naar “Victory” en “Vlaams” verwijst, in een open hand. Volgens de leiders van de partij zou die ”het symbool zijn van een partij die de motor van vooruitgang is, een partij met een sociale roeping…“ Wat zijn de veranderingen die de N-VA aanbeveelt, men heeft het kunnen beseffen met…

De wet tot bevordering van de winst

Dinsdag 22 april is de “wet tot bevordering van de werkgelegenheid” in de Kamer goedgekeurd. Ze verlengt onder anderen de loonmatiging en wettigt de indexsprong. Deze wet is een zware aanval tegen de lonen. De bedoeling is de “loonkosten” te verlagen en de winsten te verhogen. Wat de werkgelegenheid die de regering beweert te bevorderen…

Staking in de openbare diensten

Op 22 april was het openbaar vervoer sterk verstoord en de post niet uitgedeeld. De staking heeft weerklank gevonden bij de werkers, ondanks het feit dat alleen de ACOD opgeroepen had. De openbare federale en regionale administraties voorzien dat alleen één vertrek op 5 vervangen zal worden, de budgetten voor de werking worden drastisch verminderd…

Aanval tegen de oudere werkers

De anciënniteitstoeslag voor werklozen werd al door de regering Di Rupo bedreigd, nu wordt die door de regering Michel geschrapt. Dit is een daling van gemiddeld 121€ per maand. Of het nu om de verlaging van patronale lasten te compenseren is of om deze werkers ertoe aan te zetten hongerslonen te aanvaarden, voeren de regeringen…

Op de school van … de uitsluiting!

De CLB’s (Centrum Leerlingen Begeleiding) van de Franse Gemeenschap stellen 4 keer meer “diagnose” van mentale achterstand of gedragsproblemen bij kinderen uit arme of bescheiden gezinnen dan bij rijke families. Deze centra worden onder druk gezet van een onderwijssysteem dat te veel krijgt te doen, dat niet meer in staat is aan de moeilijkheden van…

Het kapitalistische Europa veroordeelt de migranten ter dood

Elk jaar sterven duizenden kinderen, vrouwen en mannen verdronken in de schipbreuk van hun bootjes in de Middellandse zee terwijl ze proberen de ellende van hun land in oorlog te ontvluchten. Wanneer zal deze slachting stoppen? Hoeveel Syriërs, Erytreeërs, Soedanezen of Somaliërs zullen nog moeten sterven aan de poorten van Europa vooraleer de Europese Unie…

Trapsgewijs bezuinigen

Begin april kondigde de federale regering met vreugde een “budgettaire controle zonder moeite”. En de dag nadien heeft men kunnen zien dat het inderdaad geen moeite was voor het federale aangezien de regering, door de nieuwe fiscale autonomie van de gewesten, minder zal storten aan de gewesten. – € 396 miljoen voor Vlaanderen, – €…

Wie denkt hij te kunnen bedriegen?

Marc Goblet, voorzitter van het ABVV, heeft aangekondigd dat hij niet samen met de PS aan de tribune zal staan voor 1 mei. Hierdoor wil hij misschien ontkennen dat het ABVV een doorgeefluik van de PS is. Niet nodig voor Goblet om 1 mei samen te vieren om verbonden te zijn aan de PS. Hij…

Het kapitalisme: een systeem waar men zich van moet ontdoen

De voorzitter van de Amerikaanse grootste bank — JP Morgan– voorziet in zijn “brief aan de aandeelhouders” een toekomstige financiële crisis die “harder en sneller” zal zijn. Gelijksoortige berichten worden door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gegeven dat vreest dat het geld dat door de centrale banken wordt ingepompt naar het financieel systeem via kredieten…