Geld is nodig om het personeel in de ziekenhuizen te steunen!

In vorige december, als gevolg van de witte woede, had de Kamer een fonds voor de zorgsector goedgekeurd. Het ging over 400 000 miljoen euro voor 2020 en over 67 die direct moesten vrijgemaakt worden. Dit is beslist onder de druk van de mobilisatie van het zorgpersoneel dat de arbeidsomstandigheden aanklaagde die het personeel en de patiënten in gevaar brengen. Ze eisten ook aanwervingen en loonsverhogingen. 

Deze “fonds voor de zorgsector” is door sommigen als een “overwinning” voorgesteld, maar het zorgpersoneel heeft dat geld nog niet kunnen zien!  En zij die gemobiliseerd waren, waren er wel bewust van dat deze bedragen niet alleen belachelijk klein waren in vergelijking met wat echt nodig was, maar ook dat er een groot verschil is tussen woorden en daden. Vooral als men weet dat het beloofde geld in de handen van de bazen van de ziekenhuizen zou terechtkomen.

Op donderdag 19 maart op het nieuws van de RTBF hebben syndicale leiders de regering voorgesteld om “over de 400 miljoen euro die voor 2020 voorzien worden, te beschikken (…) om de talrijke nodige initiatieven te nemen om het geheel van het zorgpersoneel te versterken en te steunen in deze moeilijke tijd…”  Ze vragen in het bijzonder aanwervingen, het behoud van de lonen voor diegenen die tijdelijk werkloos zouden zijn, en sociale begeleiding… 

Ja, het zou het minste zijn. Maar deze syndicale leiders stellen dat niet voor als eisen, maar als een voorstel aan de regering om de 400 miljoen euro die aan het zorgpersoneel werd beloofd zo te gebruiken.  Een schenking waarbij ze hun steentje kunnen bijdragen.

Awel, deze syndicale leiders durven toch! Ze geven geld dat niet van hen is… en waarover ze ook niet beschikken. Maar wat erger is, is dat ze op deze manier de werkers oproepen om deze regering te vertrouwen, terwijl ze nog in januari verklaarde dat er bedden in de ziekenhuizen gesloten moeten! Een regering die bezig is een plan op te stellen om de ziekenhuizen samen te smelten met als doel op het personeel en op de patiënten te besparen. Een regering die alle deuren van de zorgsector hebben opengemaakt voor de privé investeerders!