Laten we weigeren te zwijgen en in de pas lopen

Na de bevolking van Zwijndrecht (Antwerpen), die vervuild werd door de 3M-fabriek, werd de bevolking van Chièvres jarenlang vervuild met PFAS (chemische vervuilende stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid) zonder dat ze gewaarschuwd werden, noch door de minister, noch door de administratie, noch door het waterschap, noch door de Amerikaanse militaire basis die de vervuiling veroorzaakte. En natuurlijk werden er geen beschermende maatregelen genomen!

De Groen minister Tellier beschuldigde een van haar adviseurs ervan de informatie niet te hebben doorgegeven omdat de concentratienorm voor PFAS pas van kracht werd… in 2026. Misschien werd PFAS voor deze mensen pas na die datum giftig!

Europese regeringen zijn geen haar beter! Terwijl ze volledig op de hoogte waren van het « waarschijnlijk kankerverwekkende » effect van glyfosaat (met name gebruikt in Roundup), zijn ze overeengekomen om de toelating ervan met 10 jaar te verlengen!

Politici in Frankrijk, Duitsland, België en Italië willen niet tornen aan de winsten van multinationals als Bayer, Solvay, 3M en anderen, zelfs als dat betekent dat een groot deel van de bevolking vergiftigd wordt.

Op een oneindig veel ernstiger niveau vinden we dezelfde minachting voor de bevolkingen in de oorlog van Israël tegen Gaza.

Al 75 jaar lang verdrijven Israëlische kolonisten Palestijnen van hun land en uit hun steden, met de voortdurende steun van Amerikaanse en Europese regeringen. Al 75 jaar lang hebben Israëlische regeringen de spot gedreven met de eisen van de VN… maar sommige Europese leiders blijven « humanitaire pauzes » of zelfs een tijdelijk « staakt-het-vuren » aanbevelen, terwijl ze heel goed weten dat die ineffectief zijn.

Door een permanente oorlog te voeren tegen de Palestijnen en elke 5 of 10 jaar een oorlog tegen de Arabische Staten, helpt Israël de imperialistische heerschappij in deze olierijke regio in stand te houden. Zelfs als dat betekent dat tienduizenden inwoners worden vermoord en vrouwen en kinderen worden platgebombardeerd! En de hele Israëlische bevolking dwingen om voortdurend bang te zijn voor de gewelddadige reacties van de geknechte bevolkingen.

De imperialistische legers blijven niet achter. In 30 jaar tijd zijn Irak, Libië en Syrië rechtstreeks vernietigd door de Amerikaanse, Franse en Belgische legers. Om nog maar te zwijgen van alle voorgaande koloniale oorlogen…

De Oekraïense en Russische soldaten sterven nu in de modderige grond van de tweede herfst, om een paar kilometer te winnen of terug te winnen, in het belang van Oekraïense of Russische oligarchen. Maar bovenal sterven ze omdat de VS en Europa wapens leveren aan Oekraïne om Rusland te verzwakken en te onderwerpen aan de eisen van het Westerse kapitalisme!

De situatie over de hele wereld maakt mensen aan het huilen/schreeuwen van woede! Overal protesteren en demonstreren Joden, Moslims, Christenen en Atheïsten tegen deze slachtingen, tegen deze oorlogen, tegen het risico van een wereldwijde uitbreiding van oorlog.

Maar alle regeringen proberen hen het zwijgen op te leggen of zelfs demonstraties te verbieden, zoals in Frankrijk.

In Engeland heeft de Labour Party partijmandatarissen ontslagen die opriepen tot een staakt-het-vuren in Gaza!

In België protesteert de PS tegen het beleid van Israël… maar minister van Defensie Dedonder (PS) steunt de massale militaire uitgaven en giften aan FN Herstal, onder het mom van « herindustrialisering van het land ». Want ook hier maken de wapenkapitalisten de dienst uit.

Maar toch zullen de werkers hun stem moeten laten horen en zich voorbereiden op het weigeren van de inlijving die alle Staten, groot en klein, willen opleggen om ons mee te sleuren in hun oorlogen.

Onder het mom van verdediging tegen China en Rusland beginnen regeringen jongeren te rekruteren om zich achter de nationale vlag te scharen. Hier in België! Hetzelfde gebeurt in Frankrijk onder de Franse vlag. En ook in Duitsland! Aan de andere kant van de wereld is Japan aan de remilitarisering, ook al had het gekozen voor niet-militarisering na het verschrikkelijke bloedbad van de twee Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Nationalisme wordt overal naar voren geschoven en mensen wordt verteld dat ze hun mond moeten houden en « hun vaderland » moeten verdedigen! Maar we weten wat er in 1914 en 1939 met de mensheid is gebeurd: 20 miljoen en daarna 50 miljoen doden en ontelbare gewonden, in het belang van de rijksten en de grootmachten.

Laten we ons dus niet laten meeslepen door nationalisme, noch het nationalisme van de imperialistische landen, noch het koloniserende nationalisme van Israël, noch het nationalisme zonder uitzicht van Hamas, noch het nationalisme van Oekraïne of Rusland.

Dezelfde kapitalisten die ons zonder scrupules vergiftigen om winst te maken, dezelfde regeringen die hen beschermen en tegen ons liegen, zullen ons morgen vragen om in het « nationale belang » aan hun kant te staan in andere oorlogen voor wereldheerschappij! Maar wij hebben niet dezelfde belangen als de kapitalisten en de regeringen. Zij zijn uitbuiters die omvergeworpen moeten worden!