Neen tegen de privatisering van bewakers!

image_pdfimage_print

Het is bijna twee maanden geleden dat de directie van het universitaire ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel, een openbaar ziekenhuis, haar besluit bekendmaakte om de veiligheidsdienst te privatiseren.

Na bijna één jaar aan onderhandelingen over de werktijden tussen de directie en de vakbondsafgevaardigden is deze aankondiging van privatisering geen goed nieuws voor de bewakers, die zich er terecht tegen verzetten!

Petities, acties, bezetting van het kantoor van de directeur, een 48-uurs staking, demonstraties en een referendum in het ziekenhuis hebben aangetoond dat bijna alle personeelsleden tegen dit privatiseringsbesluit zijn. 

En terecht! Het uitbesteden van ziekenhuisactiviteiten aan de privé sector kan de directie in staat stellen haar uitgaven te verminderen, maar dit zal ten koste gaan van de bewakers.

Het is algemeen bekend dat beveiligingsbedrijven hun personeel overwerken en onderbetalen om zoveel mogelijk winst te maken.