De crisis van het kapitalisme wordt steeds dieper, werkers, laten we onze belangen zelf verdedigen !

Op maandag 20 juni demonstreerden tussen 70.000 en 80.000 werkers in Brussel tegen de hoge kosten van levensonderhoud. In de voorgaande weken staakten of demonstreerden duizenden werkers in Engeland, Duitsland, Ecuador, Zuid-Korea, Kenia, Iran…

Overal ter wereld maken de stijgende prijzen het leven van de arbeiders onmogelijk, omdat de lonen ontoereikend zijn. In arme landen die hun voedsel importeren, dreigt hongersnood.

De stijgende prijzen worden in de eerste plaats veroorzaakt door kapitalisten die op de energie- en voedselmarkten speculeren om enorme winsten te maken. Exxon bijvoorbeeld, ’s werelds grootste oliemaatschappij, maakte dit jaar 23 miljard dollar winst.

De hele wereldeconomie wordt door deze afpersing getroffen en het zijn de werkers die er de gevolgen van dragen. De meeste bazen kunnen hun winsten beschermen door hogere productiekosten door te berekenen in de prijs van goederen. Tegelijkertijd oefenen ze druk tegen loonsverhogingen en soms verminderen ze die zelfs.

Werkers hoeven niet te aanvaarden opgeofferd te worden om winst te kunnen maken! Hun arbeid is de enige bron van de rijkdom die de kapitalistische economie voortbrengt. Zij dragen het functioneren van de hele samenleving op hun schouders. Het is aan hen dat de bazen, de aandeelhouders, de ministers en zovele anderen hun bestaan en hun comfort te danken hebben.

Het waren de werkers die de 1470 miljard dollar aan dividenden opleverden die de aandeelhouders van ’s werelds grootste bedrijven dit jaar ontvingen! Te lang hebben werkers het leven van deze parasieten gesteund. Er is geen reden om een verdere aderlating van lonen, pensioenen en uitkeringen te aanvaarden! Er is geen reden om de armoede te aanvaarden!

Het is dus nodig de lonen en pensioenen te verhogen door van de winst te nemen!

Maar vandaag zullen de bazen zich niet uit eigen beweging terugtrekken. Loonsverhogingen zullen hun moeten worden opgelegd. Beweren dat het in België zou volstaan een wet te veranderen om met de bazen te onderhandelen over de loonsverhogingen die de arbeiders nodig hebben, is ofwel niets begrijpen van de klassenstrijd, ofwel de arbeiders voorliegen. Maar dit is wat de syndicale leidingen suggereren, dat ook de PVDA impliceert.

Nochtans blijkt uit al de ervaringen van de arbeidersbeweging dat het verhogen van de lonen vooral een kwestie is van machtsverhouding, stakingen en demonstraties.

Om deze machtsverhouding op te bouwen, kunnen de arbeiders alleen op zichzelf rekenen. En zij die reeds vastbesloten zijn om te vechten, moeten diegenen overtuigen die nog aarzelen.

Voor deze toekomstige strijd hebben de arbeiders duidelijke eisen nodig: loons- en pensioenverhogingen opleggen door van de winsten te nemen en het werk verdelen tussen alle arbeiders en werklozen.

Zich voorbereiden om zich te verdedigen en verenigen om hogere lonen en pensioenen te verkrijgen en de verdeling van de arbeid af te dwingen, is des te dringender nu het kapitalisme in een crisis wegzinkt en nieuwe aanvallen op de arbeiders worden voorbereid.

Er zijn centrale banken die de rente verhogen en het risico nemen een nieuwe recessie en faillissementen te veroorzaken.

En dan verhogen alle regeringen hun militaire budgetten. Dit gebeurde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, toen de bourgeoisies zich opmaakten om oorlog te voeren met de levens van de arbeiders. In België heeft de regering reeds een optie in het middelbaar onderwijs gestart om jongeren vanaf 16 jaar te leren soldaat te worden.

En de werkers hebben ook te maken met hun vijanden van de extreemrechtse. Deze arbeidersvijandige militanten, die altijd in dienst van de bazen hebben gestaan, hebben in Frankrijk geprofiteerd van de presidentiële campagne van Le Pen en Zemmour.

Dit zijn dezelfde mensen die in de V.S. jagen op migranten uit Latijns-Amerika.

Werkers hebben er alle belang bij zich voor te bereiden zich te verdedigen voor de situatie catastrofaal wordt.

Het kapitalisme zinkt weg in de crisis en leidt de mensheid naar barbarij. Alleen de arbeiders kunnen dit voorkomen door zich over alle grenzen heen te verenigen om te strijden tot zij de macht grijpen, het stervende kapitalisme omverwerpen en vervangen door een nieuwe maatschappij, bevrijd van uitbuiting.