De goede en de slechte dief

image_pdfimage_print

Het ontwerp voor pensioenhervorming van Karine Lalieux (PS) is een belediging voor de werkers. Op de pensioengerechtigde leeftijd een minimumpensioen van 1.500 euro krijgen, ook al ben je werkloos geweest en heb je maar 15 jaar gewerkt? Voor de 40% arme gepensioneerden klinkt dit misschien als een belofte. Maar zal het 1.500 euro bruto of netto zijn? Bovendien stelt de minister voor om het systeem « geleidelijk » over meerdere jaren in te voeren. Maar het is al vandaag moeilijk om met 1.500 euro te leven! Maar bovenal is deze maatregel afhankelijk van een nationale werkzaamheidsgraad van 80% en dus van het min of meer uitroeien van de werkloosheid… behalve dat de minister niet zegt hoe zij de bazen (of zelfs overheidsdiensten) wil dwingen om personeel in dienst te nemen.

Kortom, dit zijn loze beloften voor de dag waarop kalveren op het ijs dansen… In de tussentijd komt zij zelfs niet terug op de pensioenleeftijd van 67 jaar.

Gelukkig voor haar, noemde George-Louis Bouchez haar een ‘socialist’. Want dit etiket is het enige dat de pensioen-‘hervorming’ van Lalieux onderscheidt van die van de regering-Michel.