Mois : avril 2023

Frankrijk: Hervorming van pensioenen

In Frankrijk kondigde Macron aan dat de pensioenhervorming zijn « democratisch proces » had voltooid. Hoe hard je ook kijkt, het is moeilijk te zien waar de democratie ligt, tussen de passage zonder stemming in het parlement door de 49,3, of de « validatie » van de tekst door de Grondwettelijke Raad die uit negen oude politici bestaat… Het…

De wapenkapitalisten willen nog meer

De baas van wapenfabrikant Arquus klaagt dat de bestellingen van de Franse regering te laag zijn. Hij ziet Frankrijk graag aan een oorlogseconomie beginnen, waarbij de militaire uitgaven en daarmee de winsten van de kanonnenhandelaren radicaal zouden toenemen. Als wij oorlog met afschuw aankijken, zien zij hun belangen erin.

Rijken aan het woord

Minister van Begroting Alexia Bertrand beweert dat het tekort van de Belgische begroting « niet aan de inkomstenzijde ligt, maar wel aan de uitgaven ». Met andere woorden, we moeten geen geld afnemen van de rijken, maar nog meer bezuinigen op diensten die nuttig zijn voor de bevolking. Men zou niet anders verwachten van de dochter van…

Cadeaus voor “lokale” uitbuiters

Het Waalse Gewest heeft net 45 miljoen vrijgemaakt om « lokale » voedingsbedrijven te steunen. Als « dekmantel » zullen sommige kleine coöperaties van deze subsidies profiteren; dit zijn degenen die in de media te zien staan. Maar de 45 miljoen zal vooral ten goede komen aan de grote landbouwbedrijven. Of ze nu « lokaal » zijn of niet, het maakt…

Cadeaus terwijl ze ontslaan!

Delhaize en Colruyt, evenals een vijftigtal andere bedrijven, hebben onlangs financiële steun gekregen van het Brusselse Gewest in ruil voor beloften van « ecologische » investeringen. De winsten van Colruyt en Delhaize lopen in de honderden miljoenen euro’s, zo niet miljarden. Om deze winsten te handhaven of zelfs te vergroten, vallen deze grote bedrijven de lonen en…

Intermarché, Makro, Delhaize, Dreamland en Dreambaby… en dan?

Colruyt wil 192 werkers van de Dreamland en Dreambaby winkels ontslaan, 6 winkels sluiten en de resterende winkels verkopen aan de ToyChamp keten. In alle sectoren, door de concurrentie en de crisis, voeren de kapitalisten steeds zwaardere aanvallen op de lonen om hun winsten te handhaven of te verhogen. Het offensief treft niet alleen de…

Vaste contracten en uitzendkrachten, dezelfde strijd

Tijdens de stakingen in de metaalindustrie in het kader van de sectorale loononderhandelingen heeft de Duitse vakbond IG Metall voor het eerst de uitzendkrachten opgeroepen tot staking. Op 27 maart heeft een overweldigende meerderheid van de uitzendkrachten (2.000 werkers) in drie VW-fabrieken de oproep gevolgd. Hun lonen zijn namelijk niet alleen lager, maar ze zouden…

Crisis, klimaat, oorlog, de werkers van alle sectoren en van alle landen hebben dezelfde belangen

Het patronale offensief in de distributiesector gaat door. Na de verzelfstandiging van de Mestdagh-winkels, de sluiting van de Makro-winkels en de geplande franchising van Delhaize, is Colruyt van plan zijn Dreamland- en Dreambaby-winkels te herstructureren, met het risico op 200 extra werklozen. De hele arbeidswereld ligt onder vuur. De kapitalisten versnellen het tempo van hun…

Hongersnood: veroordeelde kinderen

Volgens UNICEF worden dit jaar bijna één miljoen kinderen onder de vijf jaar bedreigd door « acuteondervoeding » in de Sahel-regio, vooral in Niger, Mali en Burkina Faso. De organisatie vraagt aan deplaatselijke regeringen om hier een « nationale prioriteit » van te maken.Alsof conflicten, onveiligheid en stijgende prijzen niet in de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijnvan het imperialisme,…