Mois : septembre 2021

D’Ieteren: wat is er met de 288 miljoen gebeurd?

Sinds 1 september zijn de arbeiders en bedienden van de D’Ieteren-garages in staking. De directie heeft aangekondigd dat zij de werkweek wil veranderen in 40 uur zonder loonsverhoging. Bovendien willen zij vakantiedagen en anciënniteitspremies en andere zaken afschaffen. Een werker op de stakingspiket schat dat hij meer dan 3.000 euro per jaar zal verliezen. Dit…

De goede en de slechte dief

Het ontwerp voor pensioenhervorming van Karine Lalieux (PS) is een belediging voor de werkers. Op de pensioengerechtigde leeftijd een minimumpensioen van 1.500 euro krijgen, ook al ben je werkloos geweest en heb je maar 15 jaar gewerkt? Voor de 40% arme gepensioneerden klinkt dit misschien als een belofte. Maar zal het 1.500 euro bruto of…

Ja tegen de verplichting… om de lonen te verhogen

Georges-Louis Bouchez wil opnieuw werklozen straffen die niet ingaan op een werkaanbieding in een zogenaamd knelpuntsector, zoals de bouw. Werklozen sanctioneren om hen te dwingen eender welk loon en arbeidsvoorwaarden te aanvaarden, dat is een idee naar de smaak van uitbuiters!

De bazen tegen de arbeiders

De bazen, bij monde van de Union des Classes Moyennes (UCM), verwierpen het voorstel van Georges-Louis Bouchez. Uit vrees voor een gebrek aan motivatie van de gedwongen arbeiders zouden zij de voorkeur geven aan de uitbetaling van een premie… door de Staat, d.w.z. door de belastingen, uiteindelijk door de arbeiders zelf. In beide gevallen willen…

De prijzen gaan omhoog, de lonen moeten volgen!

Gas- en elektriciteitsrekeningen rijzen de pan uit. Volgens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het gas, de CREG, zullen de elektriciteitsrekeningen in 2021 met 25% stijgen en kunnen de gasrekeningen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen! In eerste instantie zullen vooral de variabele contracten worden getroffen. Maar alle prijzen stijgen in een stijgend tempo.…

De 4e golf van nalatigheid

In Brussel moesten sommige ziekenhuizen overgaan naar fase 1B, d.w.z. het zorgaanbod verminderen om meer bedden op de intensive care te reserveren voor covidepatiënten. Deze situatie wordt bereikt met 75 patiënten op de intensive care, wat niet veel is voor een stad met 1,2 miljoen inwoners. Een van de redenen hiervoor is dat ziekenhuizen 25%…

De vrijheid van de uitgebuitenen

« Het ontzeggen van vrijheden aan niet-gevaccineerden », zoals minister van Volksgezondheid Franck Vandenbroucke het verwoorde, kost de Staat veel minder dan het aanwerven in de ziekenhuizen. Deze maatschappij heeft lange tijd vele werkers de vrijheid ontzegd om naar restaurants, theaters of concerten te gaan. Geen van deze vrijheden bestaat wanneer het loon niet volgt. Daartegenover mag…

Het herstel moet vooral dat van de strijd zijn !

Deze herfst, als er iemand blij mag zijn, zijn het de bazen. En hoe! België telt 900 miljonairs en 1 miljardair meer dan voor Covid. De winsten van de Bel20-bedrijven, genoteerd op de beurs van Brussel, zijn nog nooit zo snel gestegen, namelijk met 87% in juni. En als je de kleine en middelgrote beursgenoteerde…