Mois : septembre 2018

Slaven met dassen om

Met de piloten roept het cabinepersoneel van de Ryanair-maatschappij op tot de staking voor 28 september. Een steward legt bijvoorbeeld uit dat zijn loon tot 813,87 euro verminderd zal worden, want het bedrijf trekt 300 euro opleiding af, samen met 164 euro belastingen en 245 euro « Ierse belastingen », terwijl hij in België werkt! Hij beschrijft…

Hongersnood groeit

De V.N. had zich de deadline gegeven van 2030 om de hongersnood uit te roeien en had zich ertoe verplicht het aantal ondervoede mensen te verminderen. Voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt dat aantal, met 821 miljoen mensen die aan honger lijden, wat 17 miljoen meer is dan het jaar voordien. Wat is deze maatschappij…

2008, crisis van het kapitalisme

Tien jaar geleden veroorzaakte het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers een crisis waaruit men nog niet geraakt is, wat de schrapping van miljoenen banen als gevolg heeft gehad, samen met het opstellen van allerlei besparingsplannen voor de gewone mensen, om hen te doen betalen voor de miljarden die de regeringen uitgegeven hebben om…

Kapsulewoningen voor microlonen

In Barcelona bouwt een bedrijf mini-woningen: rond een gemeenschappelijke keuken en sanitaire ruimte zouden er enkele kamers zijn van 1,39 meter breed tegen 2 meter lang, met alleen één bed, één tafel en twee kasten. Dit is bestemd voor onzekere werkers die rond 500 euro per maand verdient. In Spanje hebben sommigen zich al verontwaardigd…

Crisis van het kapitalisme: naar een nieuwe ramp?

Tien jaar na het faillissement van de grote Amerikaanse bank Lehman Brothers leeft de maatschappij steeds onder de permanente dreiging van een nieuwe crisis, die een rampzalige ineenstorting van de economie zou veroorzaken. De leiders van de kapitalistische wereld praten over de lessen van de crisis, maar in werkelijkheid kunnen ze hun anarchistische economie gewoon…

De roof van de eeuw

Sinds het jaar 2000 zijn de prijzen in België gemiddeld met 38% gestegen: schoolkosten (die normaal niet zouden bestaan): +69%; voeding: +48%; vervoer: +39%; woning, water, gas en elektriciteit: +56%. De grote ketens stemmen met elkaar overeen om de prijzen te verhogen door tegelijk de lonen te bevriezen… en de Staat doet precies hetzelfde! Het…

Hij denkt volgens zijn klasse

Alain Courtois, lijsttrekker MR in de gemeentelijke verkiezingen in Brussel, voert campagne tegen bedelarij. Volgens hem wordt bedelarij « ondragelijk, het bedreigt de openbare orde, het wordt te veel ». Zijn oplossing? De huur betaalbaar maken? De bazen verplichten aan te werven? In mentale gezondheid investeren? Ach neen! Dit zou geld kunnen kosten aan zijn bourgeois vrienden.…

Militaire budgetten stijgen

Alle landen van de NATO hebben beslist om hun militaire budgetten sterk te verhogen, en soms te verdubbelen. De aankoop door België en Nederland van 16 militaire schepen waarvan 12 mijnenjagers voor meer dan 4 miljard euro volgens het Franstalige blad La Libre, heeft waarschijnlijk hiermee te maken. Maar de eerste kostenraming wordt vaak ruim…