Militaire budgetten stijgen

Alle landen van de NATO hebben beslist om hun militaire budgetten sterk te verhogen, en soms te verdubbelen. De aankoop door België en Nederland van 16 militaire schepen waarvan 12 mijnenjagers voor meer dan 4 miljard euro volgens het Franstalige blad La Libre, heeft waarschijnlijk hiermee te maken. Maar de eerste kostenraming wordt vaak ruim overschreden…

Zowel de wapenfabrikanten als de makers van verdedigingsmateriaal tegen wapens verrijken zich. En het zijn soms dezelfden.

Deze militaire uitgave is al en enorm grote verspilling. Bovendien stijgt het risico dat de wapens gebruikt worden met de crisis die verergert.

Men moet een einde maken aan deze gevaarlijke kapitalistische wereld.