Mois : septembre 2014

Niet enkel de politie

Donderdag 18 september hebben 14.000 politiemannen in Brussel betoogd om tegen de huidige en toekomstige maatregelen tegen hun pensioenen te protesteren. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend voor 23 september, syndicale actiedag waar ze met veel willen zijn, en niet om de betogers aan te vallen. De werkers hebben evenveel redenen, en zelfs meer, om tegen…

Beroepsprater

Di Rupo komt in de media terug als voorzitter van de PS. Hij zegt “een catastrofe voor de burgers te voelen aankomen” en stelt de “meest rechtse regering sinds de tweede wereldoorlog” aan de kaak, Niet zo lang geleden beroemde Di Rupo zich erop als regeringsleider “het meest te hebben bespaard sinds de tweede wereldoorlog“……

Pensioenen: de wereld op zijn kop

De onderhandelaars van de toekomstig regering zijn akkoord gegaan om de pensioenen aan te vallen: voor de ambtenaren zouden ze eraan denken het pensioen op de laatste 15 en zelfs 20 dienstjaren te berekenen, wat het bedrag zal verminderen. Ze denken er ook aan de uitzonderingsregimes af te bouwen waarmee de NMBS- of politieagenten voor…

De enige therapie

Het aantal kalmerende en slaapverwekkende middelen die in België voorgeschreven worden is dit jaar nog met bijna 4% gestegen. Tegen de ritmes die stijgen, de stress op het werk, de stress van de werkloosheid… krijgen we geneesmiddelen voorgeschreven om het vol te houden. Maar om definitief genezen te worden zal alleen grote sociale strijd efficiënt…

Ze delokaliseren zich niet

Het aantal miljardairs is nooit zo hoog als in 2014 geweest: 2 325 mensen bezitten samen 7 300 miljard $. Het aantal en het fortuin van deze superrijken gaat in Azië en Amerika voort maar … het is in Europa dat het aantal het hoogst is, en dat hun fortuin het snelst stijgt. Anders gezegd:…

Nee tegen het militair ingrijpen in Irak!

Een internationale coalitie wordt op poten gezet, achter Obama en Hollande, om, naar hun zeggen, tegen de Islamitische Staat (IS) te vechten die in Irak en Syrië heerst. De Belgische regering wil ook kunnen deelnemen en stelt ervoor zes F16 en twee C130 te sturen. Ook al zijn de barbaarse daden van de IS bewezen…

Verkopers in nationalistische illusies

« De Schotten hebben gekozen » kon men overal lezen en horen, na de dag van het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland dat met een korte meerderheid van « nee » eindigde: 55,4% Maar welke keuze hadden de Schotten eigenlijk, en vooral de werkers uit Schotland? In tegenstelling met wat de nationalisten deden geloven…

The Voice of Belgium?

De suspense was bijna ondraaglijk… om te weten wie Europese commissaris en wie uitgeschakeld zal worden. Maar toch heeft men al betere realityshows gezien. De kandidaten kunnen niet zingen noch dansen en of het nu een CD&V of een liberaal, een Vlaamse of een Waalse, een vrouw of een man, zal dit alles niets veranderen…

De kracht van de werkers zit in de staking

De onderhandelaars van de toekomstige regering zouden akkoord gaan om een minimale dienst in te voeren bij de NMBS. Deze heren die talrijke aanvallen voorzien tegen de lonen en de pensioenen van de werkers zowel uit de openbare diensten als uit de privé en die opnieuw in de openbare diensten willen besparen, hopen waarschijnlijk zich…