Maand: maart 2015

Ratten verlaten het schip

In Rusland kondigt Audi voor de maanden april tot juni één dag werkloosheid per week aan in haar bedrijf in Kagula. Opel sluit definitief haar bedrijf en verlaat het land. Nissan stopt de productie voor de hele maand maart en stuurt de tijdelijke krachten terug. PSA sluit tot in juli… en men zal naderhand zien.…

Wie heeft de zwaarste job?

Wat de pensioenen op 67 betreft had de regering de toegeving gedaan de wet te herzien voor de “zware beroepen”. En ziehier: de syndicale, patronale en regeringsmensen hebben nu gesprekken gestart om te bepalen welke beroepen zijn die “zwaar” zullen erkend worden. Het resultaat van zulke onderhandelingen, als ze ooit resultaat opleveren, kan niet anders…

Hoge toppen… en kleine mensen

De Europese top van donderdag 19 maart was bijna een fiasco, omwille van tekort aan slaap en aan ontbijt voor de deelnemers. Een derde van de 150 leden van het personeel van de 4 sterren-hotel Amigo in Brussel, waar veel Staatshoofden, waaronder Angela Merkel, hun intrek nemen, was aan het staken. 11 uren werken voor…

RVA: De cijfers… en de rampzalige werkelijkheid

Het aantal werklozen die volledig vergoed worden, zou het laagste peil in 23 jaar liggen volgens de RVA. Er zouden 633 000 vergoede werklozen in 2014 zijn, wat een daling van 2,7% is in vergelijking met 2013. Maar deze cijfers houden alleen rekening met de vergoede personen. Het aantal mensen die werk zoeken en die…

Marcourt ten dienste van de grote bazen…

De Waalse minister van economie, Jean-Claude Marcourt, heeft in een interview voor de krant l’Echo verklaard “We hebben nooit hulp geweigerd aan een bedrijf wegens budgettaire redenen” en “politiek is er om aan de noden van de bedrijven te voldoen”. En de Waalse subsidies en dergelijke betekenen inderdaad een jaarlijks budget van 190 miljoen euro.…

Barbarij onder Blauwhelmen

Een intern verslag van de VN dat openbaar is gemaakt in de Britse pers onthult dat de blauwhelmen, deze soldaten van de VN die geacht worden de vrede in stand te handhaven, verantwoordelijk zijn voor talrijke seksuele misbruik over de bevolkingen die ze geacht worden te beschermen. Zo zouden er 85% van de gevallen plaatsvinden…

Barbarij in de Verenigde Staten

De overheid in Utah was bezorgd over het mogelijk tekort aan chemische stoffen die worden ingespoten aan de ter dood veroordeelden om hen te executeren. De bedrijven die de stoffen produceren twijfelen er inderdaad aan hen te verkopen aan de beulen uit vrees voor een slecht imago. Wat heeft dan Utah gedaan? Denk niet aan…

Parasieten aan het werk

3400 miljard dollars, dit is het bedrag dat in 2015 door de bedrijven is besteden om elkaar over te nemen. Dit doet de prijs van de aandelen stijgen want de aandeelhouders anticiperen over de herstructureringen die al deze overname zullen volgen. In de economie in crisis dienen de miljarden te ontslaan eerder dan om aan…