Marcourt ten dienste van de grote bazen…

De Waalse minister van economie, Jean-Claude Marcourt, heeft in een interview voor de krant l’Echo verklaard “We hebben nooit hulp geweigerd aan een bedrijf wegens budgettaire redenen” en “politiek is er om aan de noden van de bedrijven te voldoen”.

En de Waalse subsidies en dergelijke betekenen inderdaad een jaarlijks budget van 190 miljoen euro. Terwijl de budgettaire verminderingen er zijn voor de overheidsbanen en voor de diensten aan de bevolking!

… en “socialist”

In hetzelfde interview zegt Marcourt dat hij “zich grondig socialistisch voelt want de socialisten zijn diegenen die twee grote waarden hebben: gelijkheid en solidariteit”.

Maar toen de socialisten uit de 19de eeuw het over solidariteit hadden, spraken ze over arbeiderssolidariteit om de grote bazen te doen betalen en niet over solidariteit met de bazen om de arbeiders te doen betalen!