Winsten in de banksector

Ondanks de faillissementen in de banksector en de renteverhoging heeft BNP Paribas (waarvan
dochtermaatschappij Fortis in België deel uitmaakt) alleen voor het eerste trimester van 2023 een
winst van 4,4 miljard euro geboekt, het equivalent van 40 000 lonen!
Deze winsten komen even uit de leningen en de financiële transacties met grote bedrijven, als uit
het beheer van rekeningen en kredieten aan de bevolking. Deze winsten zijn over de rug van de
werkers gemaakt: ofwel direct door de uitbuiting van hun werk, ofwel indirect door de kredieten die
ze moeten aangaan of door de bankkosten die ze moeten betalen.
Deze goede resultaten brengen niets positiefs voor de werkers, zelfs niet voor de werkers van BNP
Paribas: de bank kondigde twee maanden geleden aan 921 banen te willen schrappen in de sector
van het consumentenkrediet in Frankrijk. Om nog meer winst te boeken, maakt de bank honderden
mensen werkloos en worden de filialen nog onbereikbaarder!