“Vluchtelingen” of “migranten”?

Sinds kort tijd hoort men het onderscheid tussen “vluchtelingen” en “migranten”. Bij de Syriërs die nu in Europa aankomen zou het wel gaan over “vluchtelingen” en niet over “migranten”.

De klemtoon leggen op deze woordkeuze is zeker niet onschuldig. Dat insinueert dat, als de vluchtelingen van de oorlog wel het recht hebben om te blijven, de migranten die de ellende ontvluchten datzelfde recht niet hebben. Maar het zijn de oorlogen die door de kapitalistische legers gevoerd worden die een groot deel van de ellende veroorzaken.

De rijken hebben wel het recht om overal te gaan, kapitalen kennen geen grenzen. De armen moeten het recht hebben om waar ze willen te gaan!