Verdelen om wat onaanvaardbaar is, te doen aanvaarden

Het blijkt dat de Franstalige media door het vakbondsapparaat veel beter geïnformeerd worden over de achtergronden van het besluit dan de vakbondsleden zelf.

Volgens hun informanten in het vakbondsapparaat zouden het de “Vlaamse en Brusselse stemmen” die een meerderheid voor de ondertekening mogelijk heeft gemaakt… tot op 0,05% na! Het verdelen van de arbeiders tussen Franstaligen en Vlamingen is een oude methode van de vakbondsbureaucratie om te proberen haar toegevingen aan de bazen en de regeringen te verbergen.

Geen enkele arbeider is voorstander van het bevriezen of zelfs maar verlagen van de lonen, noch in het zuiden noch in het noorden van het land!