Van de gevaren van het virus naar de gevaren van het kapitalisme

De Covid-19 epidemie blijft te verspreiden, en veroorzaakt zieken en doden… Een andere epidemie begint te verspreiden, die van de aandeelhouders en bazen tegen de werkers, en die veroorzaakt ontslagen, bedrijfssluitingen, en tienduizenden mensen die in de ellende terechtkomen.

Natuurlijk hebben de weken lockdown om de verspreiding van de Covid-19 te beperken, een heel deel van de economie gestopt. Maar geen bom heeft duizenden machines vernield, niets heeft de voorraad grondstoffen platgebrand, geen miljoenen mensen zijn op de vlucht vertrokken, gewonden of doden. De economie zou theoretisch opnieuw kunnen starten net zoals ze gestopt was… Awel, neen! De werking van het kapitalisme maakt dat niet mogelijk.

De meeste grote bedrijven gaan heropstarten. Maar gezien de aandeelhouders niet zeker zijn van de winsten die ze gaan innen, gezien ze die zelfs willen verhogen, maken ze zich klaar om de “dode takken” zoals ze zeggen weg te snijden en zelfs om weg te snoeien. Maar het gaat om honderden, duizenden werkers: arbeiders, bedienden, technici, ingenieurs… niet gewoon om hout en struiken. En als ze niet ontslaan, gaan ze ons chanteren met ontslaan om de lonen te verminderen.

Het personeel van Brussels Airlines – en van Lufthansa – zit onder de eerste slachtoffers. De vakbonden en de Belgian cockpit association hebben aanvaard de lonen van de piloten te beperken, door hun arbeidsuren te verminderen, om “het faillissement van het bedrijf” te vermijden, terwijl andere bedienden ontslagen zouden worden. Er is minder luchtverkeer, maar waarom zouden de winsten die al jaren opgestapeld zijn door de aandeelhouders van Lufthansa, niet kunnen dienen tot het betalen van de lonen? Minder betaalde piloten, dat is de consumptie die daalt en de crisis die verergert. Neen, de wetten van het kapitalisme maken het zo dat een maximum winst nodig is voor de profiteurs, zo snel mogelijk, ook al dit de crisis op lang termijn erger maakt!

En het zijn dezelfde absurde economische wetten die in alle sectoren toegepast gaan worden: de automobiel, de chemie, de energie, de distributie en natuurlijk de horeca, cinema’s en theaters…

Gezien de toekomst onzeker is, zijn de investeringen geschrapt, wordt het personeel tot een minimum beperkt ook al werkuren en werktempo’s hoger worden, worden de premies geschrapt, de lonen verminderd… Kleine bazen zullen hun bedrijf proberen te “redden” door banen te schrappen; de grote bazen en aandeelhouders zullen alles doen om de winsten te “redden”.  In deze crisistijd kan dat alleen door de loonmassa te verminderen, door het aantal loontrekkenden te verminderen.

En uiteindelijk zal hun politiek van vernietiging van werkgelegenheid in een ergere crisis uitmonden! Elke individuele beslissing van de bazen mondt uit in het collectief voorbereiden van chaos in de maatschappij! Hiertoe leidt de privé bezit van de kapitalen, de jacht op winst en de concurrentie. De basis van de werking van het kapitalisme leidt uiteindelijk tot steeds ergere crisissen en dan tot oorlogen.

Deze crisis is versneld door de lockdown wegens de Covid-19, maar die was veel vroeger begonnen. Veel economisten, ook onder de voorstanders van het kapitalisme, kondigden die als onvermijdelijk aan. Duizenden miljarden dollars, euros, pounds, yens, yuans… die door de centrale banken in omloop gebracht zijn, hebben speculatieve zeepbellen groter gemaakt die gewoon op een vlammetje wachtten om te ontploffen. Dit is wat het piepklein coronavirus heeft gemaakt!

De zeer grote bedrijven zullen niets verliezen, in tegendeel: ze zullen de bedrijven die zullen instorten, voor een schijntje overnemen en daardoor nog groter worden! De werkloze werkers in tegendeel zullen alles verliezen, want behalve hun armen of hoofden die ze tegen een loon kunnen verhuren, hebben zij niets of bijna niets.

Veel kleine bazen en ambachtslieden zullen vernield worden door de crisis, en zullen hun handelsfonds dat bij de banken onderpand is, verloren.

De oorlog is verklaard tussen de minderheid kapitalisten die de wereld leiden, die de maatschappij naar de afgrond leiden. De hand- en hoofdwerkers moeten zich voorbereiden om zich te verdedigen.

Het zorgpersoneel die Wilmès de rug ostentatief hebben toegekeerd toen ze op bezoek was in hun ziekenhuis, hebben gelijk gehad. Dit is een begin. Maar het lager personeel van de kapitalisten aanpakken zal niet voldoen, men zal moeten weigeren verpletterd te worden door de wetten van het kapitalisme.

Men kan het hoofd bieden tegen de massale ontslagen alleen door het werk onder allemaal te verdelen zonder loonverlies, door van de opgestapelde winsten te nemen bij de banken en bij de rekeningen van de aandeelhouders en van de rijken. Dit gaat tegen de wetten van de winst… Ja, maar dit is de enige oplossing!