Staking bij Sibelga

Op maandag 31 januari beginnen de werkers van de Brusselse gas- en elektriciteitsnetbeheerder Sibelga aan hun derde stakingsdag. Zij willen dezelfde loonschaal als die welke door de Waalse netbeheerder Ores wordt toegepast, met een iets gunstiger loon- en loopbaanontwikkeling.

In dit bedrijf gaat het om een eerste kleine mobilisatie voor een looneis. Het is een begin dat veralgemeend zal moeten worden.