Over de campagne et de uitslag van de lijsten Lutte Ouvrière-Arbeidersstrijd

De 6.552 werkers die Lutte Ouvrière-Arbeidersstrijd hebben gestemd in Henegouwen of Brussel kunnen trots zijn op hun stem.

Dit resultaat toont aan dat de revolutionaire communistische stroming, hoewel in zeer kleine minderheid, wel degelijk bestaat in België. Ons tellen was een van de doelstellingen van deze campagne. In Brussel stemde meer dan één op de 300 kiezers Lutte Ouvrière-Arbeidersstrijd, in Henegouwen twee op de 300.

Deze stemmen geven uitdrukking aan het besef van een werkster, van een werker, dat zij of hij tot één sociaal kamp behoort, dat van de werkende klasse, waarvan de belangen alle verdelingen en grenzen overstijgen.

Met hun stem bevestigden de kiezers op de lijsten van de Lutte Ouvrière-Arbeidersstrijd dat ze zich geen illusies maakten over de politici en partijen die vechten voor regeringszetels. Ze hebben bevestigd dat, nu de kapitalistische klasse de economie en de maatschappij steeds dieper in een crisis en een algemene oorlog duwt, het enige vooruitzicht op vooruitgang ligt in de revolutionaire omverwerping van het kapitalisme en de machtsovername door de arbeidersklasse.

Zo’n stem is niet onbelangrijk, want het is een bewuste stem. Vandaag is het de stem van mannen en vrouwen die tegen de stroom in gaan; van werksters en werkers die vastbesloten zijn om hun collega’s, hun vrienden en hun familie aan te spreken om de ideeën van klassenstrijd te verdedigen.

Vandaag de dag betekent dit vaak dat we de demoralisatie en het gebrek aan vooruitzichten van veel van onze eigen mensen onder ogen moeten zien, en het betekent ook dat we ons moeten verzetten tegen de vooroordelen die verspreid worden door de bourgeoisie, tegen de werklozen, tegen immigranten, nationalistische en electorale illusies.

Deze militante activiteit is van groot belang. Deze vooroordelen en illusies bestaan alleen maar door de afwezigheid van massale strijd in de arbeidswereld, en deze strijd zal vroeg of laat weer opleven. Zolang de uitbuiting van menselijke arbeid heeft bestaan, is het altijd een kwestie van tijd geweest voordat de uitgebuitenen zich verzetten en weigerden het lot te accepteren dat de heersende klassen hen opleggen. Het huidige tijdperk is geen uitzondering. Ondanks al het gewicht dat op hen weegt, is het absoluut zeker dat de werkers de uitbuiting en minachting van de bourgeoisie niet tot in het oneindige zullen accepteren en terug zullen keren naar het pad van grootschalige collectieve strijd.

Wanneer dan de werkende klasse met de strijd zal hervatten, zal de voorbereiding daarop, met name door zich in te zetten en de campagne voor de lijsten van de Lutte Ouvrière-Arbeidersstrijd te steunen, een veel bredere en diepere betekenis krijgen dan de ijdelheid van de wedloop om ministersposten.

Wat van doorslaggevend belang zal zijn, is dat we stap voor stap, met volharding en vastberadenheid vooruitgang hebben geboekt in de wederopbouw van de arbeiders-, communistische en revolutionaire partij. Hoewel het absoluut zeker is dat de strijd hervat zal worden, kan de wederopbouw van de partij alleen de vrucht zijn van bewust werk.

Deze verkiezingscampagne is een succesvolle inspanning in die richting geweest. Het is weer een deel van het web dat alle strijd van de uitgebuitenen over de hele wereld verbindt en dat op een dag zal leiden tot de afschaffing van uitbuiting, klassen en Staat.

Leve de werkende klasse en leve het communisme!