Onze levens boven hun winsten !

Er is geen werker die niet bezorgd is over de stijgende prijzen, exploderende energierekeningen of de angst om zijn of haar baan te verliezen en werkloos te worden.

Maar we mogen niet klagen, zegt de regering. In België worden de lonen geïndexeerd aan de prijzen. 

Behalve dat van crisis tot crisis, van bezuinigingsregering tot bezuinigingsregering, de indexering zo gemanipuleerd is geworden dat ze de prijsstijgingen bij lange na niet compenseert. Zo wordt sinds 1994 geen rekening meer gehouden met brandstof, wat een toppunt is als je je auto nodig hebt om te werken.

Huur en energiekosten worden schromelijk onderschat in vergelijking met wat ze in werkelijkheid kosten in de gezinsbudgetten. En de indexering van 10% die in januari wordt verwacht voor de loontrekkenden zal een kleine opluchting zijn, maar het zal helemaal niet genoeg zijn om met de reële prijsstijgingen overeen te komen. En bovendien hebben we het hele jaar lang enkele duizenden euro’s verloren, gezien de prijzen maand na maand zijn gestegen en de lonen niet!

Dus ja, we hebben een minimum van 2.000 euro netto nodig voor iedereen en we moeten de lonen echt laten stijgen met de prijzen, onder controle van de werkers zelf. 

Voor de patronale organisaties is geen verhoging boven de indexering aanvaardbaar. De bazen eisen dat de indexering wordt gecompenseerd door een aanzienlijke en duurzame verlaging van de sociale bijdragen waarmee de sociale zekerheid wordt gefinancierd. En als de inflatie aanhoudt, willen de bazen zelfs zover gaan om de indexering af te schaffen!

De Belgische lonen zijn niet “concurrerend”, zeggen de bazen. Dus of de lonen gaan omlaag of de banen gaan naar elders. Maar hun “concurrentievermogen” is niets anders dan een permanente oorlog tegen de werkers, naast de oorlog tussen de kapitalisten, om maximale winst. 

Het is aan degene die het goedkoopst produceert, die het meest eist van de werkers, die hun spieren het meest verbruikt en het meest uit hun hersenen perst, om een marktaandeel af te snoepen van zijn concurrent. Maar voor de werkers is “concurrentievermogen” de afdaling in de hel van de uitbuiting! Want elke keer dat een kapitalist erin slaagt de lonen te verlagen, moeten zijn 

concurrenten ze nog meer verlagen. En zo verder. De oorlog om de winst, de kapitalisten voeren hem met de huid van de werkers!

Voor de werkers heeft deze jacht op het concurrentievermogen geleid tot een verslechtering van de arbeidsomstandigheden en een toename van de werkdruk, terwijl de werkloosheid permanent is geworden als gevolg van de talloze herstructureringen, banenverliezen, bedrijfssluitingen en bezuinigingsprogramma’s in de overheidsdiensten. Het is ten koste van werkloosheid, lage lonen en krimpende pensioenen dat de winsten ondanks de crisis zijn toegenomen en dat de rijken steeds rijker worden.

Volgens de website derijkstebelgen.be telt België 37 miljardairs. Volgens dezelfde ranglijst waren er 5 jaar geleden, in 2017, slechts 19, de helft minder! 

Door de crisis wordt de concurrentie tussen kapitalisten tot het uiterste gespannen, wat leidt tot handelsoorlogen en vervolgens tot pure oorlogen. 

Alle Staten, ook België, verdubbelen hun militaire budgetten, ten koste van sociale budgetten en openbare diensten. Oekraïne is het strijdtoneel van de economische belangen van de grote Amerikaanse en Europese bedrijven ten koste van Rusland. Naast duizenden doden moet de Oekraïense bevolking midden in de winter in duisternis en kou leven, en de menselijke en materiële schade is al enorm.  De spanningen nemen ook toe tussen Europese landen, tussen Europa en de Verenigde Staten, tussen de Verenigde Staten en China… 

We moeten dus beseffen dat dezelfde bazen en hun ministers die vandaag bereid zijn ons loon op te offeren op het economische slagveld, morgen niet zullen aarzelen ons leven op te offeren op het militaire slagveld!

De werkers produceren alle rijkdom, zij doen alles in de maatschappij werken, de eigenaars van het kapitaal zijn nutteloze parasieten. Arbeiders mogen zich niet opofferen voor dit kapitalistische systeem dat de mensheid van catastrofe naar catastrofe leidt. Werkers moeten zich voorbereiden om deze kapitalistische maatschappij omver te werpen! En dat begint met het verdedigen van hun recht om te leven! Er is geld om de lonen te verhogen, alle lonen, om werklozen in dienst te nemen, om pensioenen te betalen. Het geld ligt in de kluizen van de grote fortuinen. En daar moeten we het halen!