Ongehoorzaam zijn op arbeiders manier

Het ABVV heeft de “opslag” van 0,10€ per uur van het minimumloon dat de patronale onderhandelaars voorstelden, niet aanvaard. Dit was inderdaad een belediging. Dus kondigt ze nu “acties van burgerlijke ongehoorzaamheid” aan voor een minimumloon van 14€.

Het is duidelijk dat de lonen naar omhoog moeten, en niet alleen het minimumloon, maar alle lonen, pensioenen en uitkeringen! Maar zouden de syndicale leiders vergeten hebben wat het meest efficiënte actiemiddel is van zij die de rijkdom produceren? Dat is precies hun capaciteit om de productie te stoppen: staken dus.