Misschien met röntgenstralen?

De parlementaire commissie bedrijfsleven heeft de overeenkomst mogen bekijken die tussen de Staat en Electrabel (GDF-Suez) werd getekend over de verlenging van de uitbating van de kerncentrales tot 2025.

De Kamerlid van Groen Kristof Calvo heeft het onevenwicht van de overeenkomst bekendgemaakt: Electrabel heeft 60 miljoen euro gekregen aan haalbaarheidsstudies over de verlenging en een clausule voorziet dat de Staat Electrabel (GDF Suez) hoge schadevergoeding zal moeten betalen in het geval die zouden beslissen de kerncentrales te sluiten voor de afgesproken datum.

Het is niet Wathelet, die het contract heeft getekend als Staatssecretaris aan de energie, noch Electrabel, maar Calvo die onder zijn voeten heeft gekregen van André Flahaut, voorzitter van de Kamer, omdat hij de vertrouwelijkheid van het contract aangetast had!

Hoeveel andere soortgelijke contracten zullen de werkers in de muurkasten vinden, wanneer ze eraan zullen beginnen licht te werpen op de rekeningen van de bedrijven?

In 2005 heeft de Belgische miljardair Albert Frère het Amerikaanse oliebedrijf Pasadena Refining System voor 42,5 miljoen dollar gekocht.

Een jaar later, in 2006, verkochte hij 50% ervan aan het Braziliaanse openbare oliebedrijf Petrobras voor 360 miljoen. Winst: meer dan 330 miljoen!

En in 2008 heeft hij gebruik gemaakt van een clausule van het contract met Petrobras die die laatste verplicht de overblijvende 50% te kopen op het moment dat Frère het wil. Zo heeft Petrobras 820,5 miljoen moeten uitgeven om de rest van het bedrijf te verkrijgen. Winst: meer dan 800 miljoen!

In Brazilië is deze verachtelijke “deal” vandaag bekend geworden en veroorzaakt die woede bij de bevolking die dan zal moeten betalen voor een zaak die Frère heeft verrijkt met meer dan 1,1 miljard euro zonder geen enkele rijkdom te hebben gecreëerd.

Men moet zeggen dat zoiets gewoonlijk is voor Frère: het is door in de jaren 70 en 80 de Belgische Staat en het Waalse Gewest op dezelfde manier te hebben leeggepompt dat hij zijn fortuin heeft gebouwd…

De parlementaire commissie van de economie heeft de overeenkomst mogen bekijken die tussen de Staat en Electrabel (GDF-Suez) werd getekend over de verlenging van de uitbating van de kerncentrales tot 2025.

De Kamerlid van Groen Kristof Calvo heeft het onevenwicht van de overeenkomst bekendgemaakt: Electrabel heeft 60 miljoen euro gekregen aan haalbaarheidsstudies over de verlenging en een clausule voorziet dat de Staat Electrabel (GDF Suez) hoge schadevergoeding zal moeten betalen in het geval die zouden beslissen de kerncentrales te sluiten voor de afgesproken datum.

Het is niet Wathelet, die het contract heeft getekend als Staatssecretaris aan de energie, noch Electrabel, maar Calvo die onder zijn voeten heeft gekregen van André Flahaut, voorzitter van de Kamer, omdat hij de vertrouwelijkheid van het contract aangetast had!

Hoeveel andere soortgelijke contracten zullen de werkers in de muurkasten vinden, wanneer ze eraan zullen beginnen licht te werpen op de rekeningen van de bedrijven?