Hun winsten of onze lonen?

In 2021, het laatste volledige boekjaar, bedroeg de nettowinst van de VW-groep 15,5 miljard euro. 

Elk van de 627.780 werkers van de groep wereldwijd bracht dus 23.000 euro op voor de aandeelhouders.

Dus ja, het zou mogelijk zijn om iedereen zijn loon te blijven betalen, ook al is er minder werk.