Een dorp vol rijkelui

Volgens de Amerikaanse magazine Forbes telde de wereld in 2014 1 826 miljardairs, wat het equivalent is van een dorp dat meer rijkdom zou bezitten dan de meerderheid van de bevolking op aarde. En het is om dat “dorp vol rijkelui” te verrijken en te vergroten dat er honderden miljoenen werkers in 2015 de werkloosheid, de loonverminderingen, de verergerde uitbuiting van hun hoofden en armen zullen kennen.