Belasting, inflatie, oorlog : dit is ondraaglijk !

Terwijl iedereen zijn belastingaangifte ontvangt, stapelt het slechte nieuws zich op, vooral voor werkers die in 2022 werkloze periodes hebben moeten meemaken en vaak honderden of duizenden euro’s aan de fiscus moeten betalen.

In werkelijkheid persen de Staat en grote bedrijven werkers het hele jaar door af!

De overgrote meerderheid van de belastingen worden betaald door werkers. Elke maand gaat een groot deel van het loon naar de “inkomstenbelasting”. Als je meer dan €14.000 per jaar verdient, betaal je al 40% belasting en dat loopt al snel op tot 50%! Daar komen nog sociale premies bij, die volledig worden betaald met ons loon – de zogenaamde “patronale bijdragen” zijn een schijnvertoning, want het zijn de werkers die deze rijkdom hebben voortgebracht.

Daarbovenop moet je tussen 6% en 21% btw betalen, evenals accijns op koffie, benzine, tabak (80% van de prijs van een pakje sigaretten!), alcohol enzovoort.

Volgens de regering zelf zijn de voedselprijzen het afgelopen jaar met 15,51% gestegen. Zuivelproducten zijn met 24% gestegen en oliën met 20%. Wat betreft de elektriciteits- en gasrekeningen, naast Engie-Electrabel dat werkers gijzelt, zijn het nu de distributeur Elia en de Waalse regulator (Cwape) die de elektriciteitsrekeningen gaan verhogen, zogenaamd voor de “ecologische transitie”.

Ook in de telecomsector stijgen de tarieven. Telenet verhoogt zijn abonnementstarieven met 6% en Proximus is het tot 4%.

Aan de pomp is de prijs van een liter benzine of diesel nog steeds buitensporig hoog! Dat komt door de hebzucht van de grote olietrusts zoals Total, BP, Shell en Exxon Mobil, die winstrecords boeken door geld uit de zakken van werkende mensen te kloppen. Hierdoor moeten veel werkers hun auto opgeven om naar het werk te gaan, of voor sommigen zelfs stoppen met werken!

Ook in oorlogen zijn het de werkers die het gelag betalen. In Oekraïne, Ethiopië, Soedan en vele andere landen zijn zij degenen die sterven aan het front, lijden onder ontberingen en bombardementen. In België en andere geïndustrialiseerde landen bereiden regeringen de bevolking voor op oorlog. De rekrutering begint al op jonge leeftijd. Vanaf het vierde jaar van de middelbare school kunnen leerlingen kiezen voor “defensie- en veiligheidsberoepen” en de regering wil nu jonge werklozen naar een ” dienst van collectief nut” sturen waar ze worden opgeleid in een militair kader.

Met het belastinggeld van de werkers geven regeringen steeds meer cadeautjes aan grote bedrijven. In België zijn de subsidies aan bedrijven in 20 jaar met 50% gestegen! Maar dat is nog niet alles: bedrijven zouden elk jaar 9 miljard ontvangen aan loonsubsidies (5% van de totale lonen!) via IBO, Activa, PFI-contracten, enz.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben regeringen de overgang naar een “oorlogseconomie” aangekondigd en de militaire budgetten drastisch verhoogd. De Belgische regering gaat tussen nu en 2030 minstens 14 miljard investeren in het leger, dat is 400 miljard voor Frankrijk over 7 jaar en 100 miljard voor Duitsland nu. De VS hebben dit jaar minstens 858 miljard uitgegeven aan oorlog!

Deze politiek is de dictatuur van de grote kapitalistische groepen. De wapenhandelaren hebben hun orderboeken vol voor de komende jaren. De anderen keren recorddividenden uit dankzij de winsten die ze hebben gemaakt door middel van prijsstijgingen en overheidssubsidies.

Voor deze kapitalisten is belasting betalen uit den boze. Met hun leger van belastingexperts en hun duizenden banden met de overheid ontduiken ze het grootste deel van hun belastingen. In 2020 ging er bijvoorbeeld minstens €383 miljard van België naar belastingparadijzen! Dat is genoeg om elke volwassene in het land meer dan €40.000 te geven!

Dit alles leidt de maatschappij de muur in! De werkers creëren alle rijkdom en buiten niemand uit, maar ze staan onder de dictatuur van de kapitalisten: ze betalen voor alles en zitten gevangen tussen stijgende prijzen, belastingen en oorlog. Om vrij te kunnen ademen moet de dictatuur van de kapitalistische klasse omvergeworpen worden. Werkende mensen zorgen ervoor dat alles werkt in deze maatschappij, zij moeten het besturen! Zij staan in de fabrieken, in de bedrijven, in de banken. Zij zijn degenen die het beste weten hoe ze deze maatschappij rationeel kunnen leiden, in het belang van iedereen.