Geen illusie over de “koopkrachtpremie”

Op maandag 28 november heeft de federale regering toestemming gegeven voor de toekenning van een « koopkrachtpremie » van 500 tot 750 euro aan werkers van bedrijven « die goed presteren »… als deze bazen bereid zijn deze toe te kennen! 

In werkelijkheid is deze premie bedoeld om het besluit van de regering om de komende twee jaar geen loonsverhoging boven de indexering toe te staan, te verzachten. Voor de grote bazen, geen zorgen want deze premie is 100% aftrekbaar…

De rol van regeringen is het beschermen van de belangen van de grote bazen, terwijl ze proberen de woede van de arbeiders te kalmeren.