De index in slechte gezondheid maar niet klaar om te sterven!

Brandstoffen werden in 1993 samen met alcohol en tabak uit de berekening van de index gehaald, juist toen de brandstofprijzen de pan uit rezen, waardoor de verkeerd genoemde « gezondheidsindex » ontstond.

De index kan op vele manieren worden gemanipuleerd: welke producten worden in aanmerking genomen om de ontwikkeling van de prijzen te meten en welk gewicht wordt eraan toegekend in de « indexkorf »? Een vraag die wordt beslist door goedbetaalde deskundigen, achter gesloten deuren.

Het is niet verwonderlijk dat de huren slechts 7,3% bedragen, terwijl zij vaak meer dan een derde of zelfs de helft van het budget van een arbeidersgezin uitmaken! En dit is maar één voorbeeld.

Vandaag, nu de werkers er het meest behoefte aan hebben, wordt zelfs deze beperkte loonindexering door de bazen aangevallen. Die zal verdedigd moeten worden… door die aan de controle van de werkers zelf te onderwerpen. Want wie kan de stijgende prijzen in het huishoudbudget beter meten dan de werkers zelf?!