Concurrentie onder de werkers is een dood spoor

Jarenlang hebben de grote auto-multinationals vestigingen kunstmatig opgezet om met elkaar te concurreren. En de opofferingen leiden alleen maar tot meer en meer eisen van de aandeelhouders: de CEO van Ford heeft ook in Valencia ingrijpende herstructureringen aangekondigd.

Het enige goede vooruitzicht voor de arbeiders is zich te verenigen om samen te strijden tegen de aandeelhouders die zich vet maken over hun ruggen!