Een grote beweging voor de lonen is nodig!

image_pdfimage_print

Zelfs wanneer zij daartoe wettelijk de mogelijkheid hebben, zoals met de Covid- of de CCT 90-premies, geven de bazen niet graag iets anders dan peanuts aan de werkers. Erger nog: zij hebben de wet aan hun kant wanneer bijvoorbeeld de multinational Aisin tientallen tijdelijke werkers aanwerft die 11 euro bruto per uur krijgen onder het voorwendsel dat deze aanwervingen verband houden met een bestelling! Het zijn niet de wetten die de bazen verhinderen de lonen te verhogen, maar de druk van de aandeelhouders en de banken. Om een sterkere tegendruk uit te oefenen, zullen de werkers zich over de sectorale en contractuele verschillen heen moeten verenigen door algemene loonsverhogingen voor iedereen te eisen!