Werkers moeten zich niet laten verdelen

image_pdfimage_print

35.000 mensen hebben zondag in Brussel gedemonstreerd tegen de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie. We kunnen alleen maar in opstand komen door het onverantwoordelijke gezondheidsbeleid van de regering! De regering bereidt zich voor om gezondheidswerkers die weigeren zich te laten vaccineren, te straffen door hen hun salaris te ontnemen! De PS wil nog verder gaan door de verplichte vaccinatie uit te breiden tot alle sectoren. Wat de Premier betreft, hij luistert met een goed oor naar de vraag van de bazen die een gezondheidspas voor hun werkers willen kunnen eisen.

Veel mensen demonstreerden zondag en riepen « vrijheid, vrijheid », maar in deze maatschappij bestaat vrijheid alleen voor de bazen! Voor de arbeiders is vrijheid onmogelijk zolang zij bedreigd kunnen worden met het ontnemen van hun loon! Deze maatregelen van verplichte vaccinatie, maar ook alle regels die het mogelijk maken werkers van hun loon te beroven, zijn dus aanvallen op de hele werkende klasse!

Vaccinatie is nog steeds een effectieve manier om je tegen covid te beschermen. Maar aan de andere kant wordt er niets gedaan om de bevolking tegen het virus te beschermen: overvolle transporten, arbeidsomstandigheden die de afstanden niet respecteren, ondraaglijke werkritmes met een masker, gebrek aan verplegend personeel… In feite is in de handen van de regering en de bazen de vaccinatieplicht met de dreiging van ontslag een nieuw wapen tegen de arbeiders! Voor de bazen is het in de eerste plaats een extra middel om te ontslaan, en dus om de lonen onder druk te zetten!

De regering probeert alleen maar de gevolgen van het virus voor de winstproductie te beperken en verzekert de bazen er tegelijkertijd van dat zij de baas over hun bedrijven blijven! De regering en de bazen maken zich niet meer zorgen over onze gezondheid dan over onze levensstandaard: terwijl de prijzen stijgen en de lonen stagneren, worden velen gedwongen te kiezen tussen met de auto rijden, de verwarming aanzetten of medicijnen kopen!

Al jaren klaagt het medisch personeel over het boekhoudkundig beheer van ziekenhuizen. Iedereen heeft hen horen waarschuwen dat de zorg achteruit is gegaan, dat hun lonen te laag zijn en dat er personeel moet worden aangeworven. De regering houdt zich doof, maar pakt wel de lonen van ongevaccineerde hulpverleners aan!

En dan mogen de kapitalisten van de farmaceutische industrie rijk worden over de ruggen van ziekten en patiënten. Zij beschermen hun vaccins achter patenten om ze tegen exorbitante prijzen te kunnen verkopen, in de eerste plaats aan landen die het zich kunnen veroorloven ze te kopen! Hoewel het mogelijk zou zijn massaal en tegen lage kosten vaccins te produceren, heeft een groot deel van de wereldbevolking geen toegang tot vaccinatie.

Als gevolg hiervan blijft het virus circuleren en muteert het in nieuwe varianten die de bescherming van degenen die het vaccin hebben gekregen, steeds minder doeltreffend maken. Dit is het gezondheidsgevolg van de organisatie van de maatschappij door het egoïstische belang van de bourgeoisie!

Het wantrouwen van een heel deel van de bevolking jegens ministers en « deskundigen » is hun verantwoordelijkheid. Zo mogen ze geen lessen in solidariteit geven aan de bevolking! De werkers geven elke dag blijk van hun verantwoordelijkheidszin en solidariteit. Net als aan het begin van de pandemie, toen zij bleven werken ondanks de onzekerheid, de risico’s en het gebrek aan doeltreffende bescherming! Of zoals in de nasleep van de overstromingen, toen zij in groten getale kwamen om de getroffenen van het wassende water te helpen.

Verplichte vaccinatie is niet alleen een wapen tegen ons loon, maar ook een middel om ons te verdelen. Ten eerste is er de regering die probeert de « gevaccineerden » tegen de « niet-gevaccineerden » uit te spelen. Dan zijn er de aanhangers van complottheorieën en demagogen die de « schapen » opzetten tegen degenen die het vaccin weigeren. Dit zijn twee kanten van dezelfde verdelende strategie! Maar om de aanvallen die zich vermenigvuldigen te weerstaan, moeten de arbeiders verenigd blijven! Sommigen kunnen het betreuren dat collega’s zich niet laten vaccineren, bijvoorbeeld omdat het hun werkdruk verhoogt, zoals op intensive care-afdelingen het geval is. Maar deze meningsverschillen moeten tussen de werkers worden opgelost, zonder dat de bazen ze gebruiken om ons te verdelen en onze lonen aan te tasten! De kracht van de werkende klasse ligt bovenal in zijn gemeenschappelijke belangen tegenover die van de kapitalistische klasse. Om ons te verdedigen, niet alleen tegen de verplichte vaccinatie, maar tegen alle aanvallen op ons kamp, moeten we ons hiervan bewust zijn en weerstand bieden aan de pogingen van de bourgeoisie om ons te verdelen!