Mois : septembre 2020

De oorlog wordt verklaard

Van week tot week wordt de aanval van de directie groter. Het is niet langer een kwestie van 400 mensen « te veel », maar 700. En er wordt gesproken over het ontslaan van alle uitzendkrachten. En wat is het volgende? Als we het laten gaan, zullen de aanvallen niet stoppen.  In alle bedrijven is het hetzelfde…

Het virus is slechts een voorwendsel

De autoverkoop daalt… maar de auto-industrie was in crisis voor het virus. De concurrentie tussen kapitalisten, de overproductie van voertuigen, verkeersopstoppingen, de daling van de koopkracht van een groot deel van de bevolking, de leugens van bedrijven over de echte vervuiling… dat zijn de eerste oorzaken van de crisis. Dit virus heeft die alleen maar…

Uitzendkrachten verdedigen is jezelf verdedigen

Uitzendkrachten, vaste en tijdelijke contracten, werkers bij toeleveranciers, het zijn de bazen die deze categorieën van werkers hebben gemaakt terwijl die allemaal samen deelnemen aan het creëren van hun winst. Het is verdeel en heers politiek om ons beter aan te vallen .  We kunnen de uitzendkrachten dus niet in de steek laten. Niet alleen…

Verdeel het werk onder iedereen, zonder loonverlies

Het blijkt dat vakbonden en directie een werkweek van 4 dagen bespreken met 19 auto’s per uur of met alleen één ploeg met 15 auto’s per uur… Wat is de juiste oplossing? In werkelijkheid, geen.  Tegenover de vermindering van de productie, om alle banen te behouden, is er geen andere mogelijkheid dan het werk onder…

Ja op brugpensioen, nee op werkloosheid!

We beginnen te horen over « vrijwillige brugpensioen ». Het zou normaal zijn dat werkers die door uitbuiting versleten zijn, weggaan en « plaats maken voor de jeugd ». De vraag is, onder welke voorwaarden dit zou gebeuren. Vervroegd pensioen op z’n patronale saus is werkloosheid met een kleine toeslag, maar ook met de verplichting om een andere baan…

Werkers moeten zich verzetten tegen de patronale aanval

Op 13 september kondigde de directie van Ryanair aan dat ze 170 banen wil schrappen in België, meer dan het dubbele van het aantal dat in juli werd aangekondigd. Dit is haar antwoord op de voorstellen van de vakbonden om « het banenverlies te beperken ». De « Renault-procedures » voorkomen geen ontslagen, maar deze keer willen de bazen…

Anti-Werknemerscoalitie

De leiders van de CD&V stellen de socialisten, liberalen en groenen voor om een « Avanti » coalitie te vormen. Maar voor de arbeiders zou het een « Achteruit ! » regering zijn, net zoals in de bedrijven waar de bazen de aanval ingezet hebben om meer onzekerheid en meer offers op te leggen! Hoe dan ook de samenstelling van…

Een « speciale dag » bij Aldi’s

Het personeel van 25 Aldi-winkels in Oost-Vlaanderen is op donderdag 2 september in staking gegaan om te protesteren tegen de werklast en om te eisen dat de financiële voordelen die tijdens de corona-periode zijn verkregen, blijven. De Aldi Groep heeft haar winkels gemoderniseerd en uitgebreid zonder extra personeel aan te werven. Om de investering zo…

Vakantie in Code Winter…

Aangekondigd in juni door de Premier, beloofd voor september, uitgesteld tot begin oktober: het is de corona Rail Pass die verondersteld werd « het toeristenseizoen opnieuw op gang te brengen » en gezinnen in staat te stellen om deze zomer in België te reizen. De directie van de NMBS vond dit te duur, voor de burgemeesters van…