Mois : février 2020

Dividenden: nieuwe toppen

2019 is een prachtig jaar geweest voor de aandeelhouders van de hele wereld: de grootste bedrijven hebben hen 1 430 miljard dollars uitgedeeld, wat een stijging is van 3,5% betekent. Deze som geld komt uit een vergrote uitbuiting van de arbeidersklasse op wereldschaal, van de geblokkeerde lonen, van de ontslagen, … Miljoenen werkers worden uitgebuit…

Deze schuld is niet van ons

Men hoort over een overheidstekort dat 12 of 13 miljard zou bedragen. Waar is het geld naartoe gegaan? Zijn onze pensioenen gestegen? Neen. Zijn de scholen verbouwd? Neen. Heeft de overheid massaal in de ziekenhuizen, de bejaardentehuizen, de crèches en de scholen aangeworven? Neen. Is het openbaar vervoer verbeterd? Neen. De winsten integendeel zijn gestegen,…

Hun rijkdom is onze ellende

In Wallonië hebben in 2019 meer dan één miljoen mensen oproep moeten doen op het OCMW: ofwel om leefloon te krijgen, om hulp te krijgen om een energiefactuur te betalen, of nog om een bril te kopen Onder hen zijn er veel werkers met een baan! Iedereen moet een correcte baan en een correct loon…

De mobiliteit is niet zacht voor de gebruikers

In Antwerpen hebben meer dan 20 000 automobilisten een boete gekregen omdat ze zonder toelating of met niet-toegelaten voertuigen rijden in het centrum dat « lage-emissiezone » is verklaard. Tegelijkertijd is een vereniging van gebruikers van het openbare vervoer ingelicht van een besparingsplan bij De Lijn dat de schrapping van minstens twee tramlijnen voorziet. Hun politiek van…

Wanneer klimaat de winsten verwarmt

Na de financiële groep BlackRock is het de beurt van Jeff Bezos, baas van Amazon, om investeringen aan te kondigen in projecten om « het klimaat te redden ». Het leger van vrachtwagens op straat om pakketten te leveren, de miljoenen artikels die elk jaar vernield worden omdat het minder kost dan hen op te slaan… dat…

Het is hun schuld, niet de onze!

Volgens het planbureau bedraagt het begrotingstekort van België 12 miljard euro… en ze roepen op … nogmaals … tot de snelle vorming van een regering als oplossing. Maar waar is het geld naartoe gegaan?  Niet in de pensioenen die gedaald zijn, niet in het onderwijs of in de gezondheid… De verlaging van de belasting op…

PS start haar verkiezingscampagne: leugens voor allemaal

Als antwoord op de pogingen van Koen Geens om een « spiegelregering » te vormen en na de aankondiging van het begrotingstekort dat deze regering zou moeten dichten, eist Paul Magnette een doorlichting van de taxshift van regering Michel.  En hij maakt ook verklaringen over hoe « dringend » het is dat « er een belasting op kapitaal komt ». Blijkbaar…

Een onmenselijk systeem dat omvergeworpen moet worden!

GlaxoSmithKline (GSK) heeft 900 afvloeiingen in België aangekondigd, wat 10% van zijn personeel in België maakt! GSK is een farmareus met bijna 100 000 loontrekkenden ter wereld.  Die zit helemaal niet in de rats. Integendeel is de verkoop in 2019 met 10% gestegen en de netto winst met 30%. Met meer dan 6,6 miljard winst…

Tegenover de hebzucht van de kapitalisten, elke kans grijpen om de woede van de werkende klasse te uiten!

Het ABVV roept tot een nationale betoging voor dinsdag 28 januari op. Laten we met zoveel mogelijk komen! De vakbond hekelt het tekort van de sociale zekerheid en eist « een sterke en eerlijk gefinancierde sociale zekerheid ». Het ontbrak de sociale zekerheid vorig jaar inderdaad 1,9 miljard euro. Een tekort dat in 2021, volgens sommige ramingen,…