Mois : octobre 2019

Professionals aan de leiding van Nethys

Drie nieuwe bestuurders van Nethys hebben Stéphane Moreau Benedicte Bayer et Pol Heyse zonder vergoeding net ontslagen. Deze ontslagbrieven zijn misschien het enige dat ze niet gestolen hebben. Maar wie zijn de nieuwe bestuurders? Jean-Pierre Hansen, vicevoorzitter van de VBO en oud-leider van Electrabel waar hij de werkgelegenheid en de lonen heeft verminderd; Laurent Lauvaux,…

De winst brengt de gezondheid ernstige schade toe

Meer dan 500 geneesmiddelen zijn vandaag niet beschikbaar in de apotheken, een cijfer dat elk jaar stijgt. Oorzaak: het winstmotief. Farmabedrijven proberen maximum winst te maken door hun voorraad minimaal te houden, door kunstmatige tekorten op te leggen, door de productie van molecules die niet rendabel genoeg zijn voor de aandeelhouders te stoppen… Alleen één…

Deze factuur is niet van ons

De vorige regering stelt een begroting voor met een tekort dat 11 keer groter is dan voorzien (11 miljard in plaats van 1 miljard). Tezelfdertijd wordt de derde van de piepkleine fiscale hervormingen waarmee de regering beweerde de grote fortuinen te belasten, net afgezegd. Het ging over een belasting van 0,15% (!) op de waarde…

Om er koude rillingen van te krijgen!

Electrabel, dochtermaatschappij van Engie, heeft een nieuwe baas. Dit is Johnny Thijs, oud-baas van De Post die onder zijn leiding BPost is geworden: met afvloeiing van postbodes, sluitingen van agentschappen en diensten… om de privé aandeelhouders in staat te stellen maximum winst te maken. Voor de aandeelhouders van Engie is hij blijkbaar de juiste man…

Syrië: grenzeloos cynisme van de kapitalistische grootmachten

Door op 7 oktober het terugtrekken van de Amerikaanse speciale troepen uit Noord-Syrië aan te kondigen, heeft Trump het groene licht gegeven aan de Turkse president Erdogan om het Turkse leger tegen de Syrische Koerden te leiden. De Amerikaanse leiders hebben de Koerdische troepen in de steek gelaten, nadat ze die hadden gebruikt om de…

Postbodes leggen het werk neer

Werkers uit Bpost in Luik zijn begonnen met staken om te protesteren tegen het nieuwe distributiemodel. Opnieuw een programma dat gemaakt is door « deskundigen » die nooit een postbodetas hebben gedragen, maar die meesterlijk werken om de winsten van de aandeelhouders te verhogen door posten te schrappen en diegenen die overblijven steeds meer laten werken. De…

Aandeelhouders van Total: Geld stroomt rijkelijk

Steeds meer mensen tellen elke liter benzine die ze kunnen tanken, terwijl Total kondigt een stijging van de dividenden met 5 à 6% aan voor zijn aandeelhouders. Volgens de pers zou Total dit jaar hen ongeveer 8 miljard dollars moeten uitdelen… Met ongeveer 3 à 5% van de aandelen via zijn holdings, kan de familie…

Geen vertrouwen

5 000 pensen hebben in Rouen betoogd om meer transparantie te eisen over de risico’s na de brand van fabriek Lubrizol. Veertig klachten zijn ingediend. Men kan inderdaad ongerust staan voor de informatie die stukje bij beetje wordt gegeven door de Franse overheid. Meer dan 5 200 tonnen chemische producten zijn in vlam opgegaan, en…

Vlaamse regering: een vechtregering tegen de werkers

De N-VA, VLD en CD&V hebben hun akkoord voorgesteld voor de Vlaamse regering. De maatregelen tegen de nieuwkomers nemen veel plaats in: voor drie wettelijke jaar in Vlaanderen hebben ze geen recht op kindergeld ; voor 10 jaar hebben ze geen recht op een plaats op een wachtlijst voor een sociale woning; ze moeten ook…